Traditionell mat under ständig utveckling

Det blir väldigt otydligt vad Sverigedemokraterna menar med att servera traditionella maträtter. Sverige har en långtgående historia och tradition av att äta säsongsbetonat och där med stora delar vegetabilier under året för att vid högtider unna sig ett kött och chark vid ett högtidligt tillfälle. Sverige som nation har därmed en tydlig tradition av att äta både närproducerat och vegetabilier som kål, rovor med mera. Vi ställer oss också frågande till vilken av rätterna kroppkakor, kålpudding, Hedvigsoppa, viltbiffar och blodpudding SD inte betraktar som traditionella maträtter, för dessa är ett utdrag av en lång lista traditionella rätter vi serverar i dag. Vi arbetar ständigt med att utveckla måltiderna för ökad nöjdhet och är just nu mitt i ett förändringsarbete där vi får väldigt positiva signaler. Vårt utvecklingsarbete under det kommande året fokuserar på att stärka kompetensen bland våra medarbetare i syfte att skapa mer välsmakande mat och ökad nöjdhet.

En sund kost är helt avgörande för att barn och unga får goda och sunda matvanor med sig redan från unga år. Det har nog heller inte gått någon obemärkt förbi bortsett från Sverigedemokraterna att begränsningen av animalier i den vardagliga kosten som Livsmedelsverket föreskriver inte enkom är en fråga om miljö och klimat, utan kanske framförallt en fråga om gott välmående för den enskilda individen.

Kost är en avgörande faktor för en god inlärningsförmåga i skolan och en förutsättning för att bygga starka, kunskapstörstande och kompetenta medborgare för framtiden.

Fyra av fem dagar i veckan kan man välja ett kött-, fisk- eller fågelalternativ i kommunens skolkök där en god kosthållning kan bidra till både ökat välmående för den enskildes hälsa och ett minskat klimatavtryck. Det poängterar samtidigt betydelsen av att välja animalier med omsorg och med hög kvalitet. Vi väljer svenskt kött till 99 procent och viltkött som lyfts som i sammanhanget fram som ett bra alternativ, något som Växjö kommun arbetar med i stor utsträckning. Det är en fantastisk råvara, med hög kvalitet och i många fall verkligen närproducerad.

Växjö kommuns valda strategi för måltiden verkar utifrån hållbarhetens alla aspekter. Däri ligger vårt utvecklingsarbete för att tillsammans med, barn, unga och våra äldre ytterligare förbättra måltidsupplevelsen och anpassa efter målgruppers preferenser. Vi är måna om att vi ska tillhandahålla välsmakande, näringsriktig mat till alla målgrupper med ett så lågt miljö- och klimatavtryck som möjligt. Parallellt pågår arbetet med att minimera matsvinn som tillsammans med bra råvaruval är betydelsefullt för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Detta är inget motsatsförhållande.

Blågröna Växjö

Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × tre =