Tio Växjöåtgärder mot elpriskrisen

Rödgröna elpriser pressar hushållen. En ny regering behöver omedelbart införa högkostnadsskydd och börja bygga ny kärnkraft.

– Växjö kommun har en stabil och god ekonomi vilket ger oss förutsättningar att vidta åtgärder i en orolig tid och även klara av den elpriskris vi står inför. Vi har ett fjärrvärmenät som dessutom minskar påverkan, konstaterar Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun genomför och förbereder nu för en rad åtgärder för att mildra situationen för familjer, föreningar och företag.

1. Sänkt kommunalskatt.

2. Inga avgiftshöjningar.

3. Utreda hur VEAB kan minska kostnaderna för kunderna.

4. Snabb plan för energisänkande åtgärder i kommunala fastigheter.

5. Rådgivning till familjer, föreningar och företag.

6. Stödpaket till föreningar.

7. Paus för avgifter till företag, som under pandemin.

8. Högsta möjliga elproduktion hos VEAB.

9. Att VEAB ska föreslå åtgärder och investeringar, på kort och lång sikt, för att öka elproduktionen i kommunen.

10. Freda välfärden. Inga neddragningar i kärnverksamheten för att täcka högre elkostnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

åtta + tolv =