Tillgänglighet är en ständigt aktuell fråga

I Karl-Gustav Peterssons insändare den 11 januari ställs frågan hur tågresenärer från landsbygden ska ta sig till resecentrum i Växjö med bil och parkera den under några dagars bortavaro.

Det finns ett stort behov av att pendla och bor man dessutom långt från tätort med bra kollektivtrafik är för många bilen den enda lösningen.

Då Växjö växer och befolkningen ökar måste vi arbeta på flera sätt som gör att vi kan bibehålla en god tillgänglighet till centrum/resecentrum. Det är givetvis viktigt att de som bor långt från kollektivtrafik, där bilen är nödvändig, ska uppleva att det finns en tillgänglighet med olika möjligheter för att komma till centrum/ resecentrum. Redan i dag finns ett parkeringshus i WTC där det är möjligt att stå flera dygn.

För att få fler att cykla, gå och åka buss eller tåg, och då särskilt de som bor i Växjö tätort, arbetar Växjö kommun strategiskt med dessa frågor. Här är några exempel:

Genom olika typer av beteendepåverkansprojekt, Mobility Management, arbetar vi med att visa på fördelarna med att gå, cykla eller åka buss och tåg. Då fler gör det och då särskilt de som bor centralt eller tätortsnära frigörs p-platser.

Bakom polishuset på kvarteret fabriken pågår planering för ett nytt p-hus med cirka 800 nya p-platser.

Högaktuellt är även vårt förberedande arbete med platser för pendelparkering vid infartsvägarna i utkanten av tätorten. Där kan man parkera och samtidigt ha nära till stadsbussarna mot centrum eller om man så vill, byta till cykel.

Växjö kommun expanderar och därav är frågan kring tillgänglighet ständigt aktuell.

Sofia Stynsberg (M)
Ordförande i Tekniska nämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sjutton + tjugo =