Sofia Stynsberg

“Jag är moderat för att jag tror på människan. Vi ska leva i ett land som är präglat av frihet, valmöjligheter och ett gott företagsklimat. Hela Sverige ska leva med god, hållbar infrastruktur som möjliggör landsbygdens utveckling. Tillit och trygghet är en självklarhet i samhället som våra barn växer upp i”