Pernilla Tornéus

“Jag tror på varje människas förmåga och vilja att vara delaktiga i sin egen verklighet. Jag värnar ett öppet och tryggt samhälle där alla tar sitt ansvar för att göra sitt bästa”