Symbios mellan vägar och natur

Växjömoderaterna träffade Anders Johansson, ordförande i Växjö Vägförsamling, för att få information angående broprojektet vid utloppet i Årydsjön av Aggån/Kårestadån och om hur enskilda vägar fungerar och är organiserade.

Sofia Stynsberg:
– Det är fantastiskt att se hur Anders kommit fram till en egen lösning på att bygga en bro som harmoniserar med den vackra omgivningen, utan att inkräkta på den kulturmiljö som finns här.

Anna Tenje:
– Jag är stolt över Växjö kommuns arbete med enskilda vägar och att vi väljer att satsa så mycket på detta. Att möjliggöra en bra infrastruktur på landsbygden skapar attraktivitet och gör det möjligt att bo och leva på landsbygden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra + tolv =