Större fokus på brottsoffer

När inbrott, övergrepp, misshandel och rån ökar i vårt samhälle blir även offren fler. Fler brottsoffer kränks och tvingas utstå obehag såsom rädsla eller förnedring, ett intrång i den personliga integriteten.

Vi moderater vill utöver en straffskärpning och mer resurser till polisen ha ett tydligare brottsofferperspektiv. Det vi föreslår är en fördubblad nivå på den kränkningsersättning som i dag utgår till brottsoffer.

Människor som blir utsatta för brott måste känna ett starkare stöd från rättssamhället. Samhället måste ta hand om brottsoffret och straffa förövaren, ibland upplevs det som att det fungerar tvärtom.

Den kostnadsökning som en höjd kränkningsersättning medför ska i huvudsak täckas genom att de personer som begått brott får betala mer till brottsoffren än idag.

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2014 konstaterat att svensk rätt har en ”jämförelsevis återhållsam syn” när det gäller storleken på ideell ersättning. Den senaste generella översynen från lagstiftarens håll vad gäller ersättningsnivåerna tillsattes för nästan 30 år sedan.

Det är hög tid att se över såväl bötesreglering som ersättning till brottsoffer och bötesstraffen.

Förtroendet för rättssystemets olika instanser är central för varje rättsstat, liksom att brottsoffer alltid ska kunna räkna med ett starkt stöd från rättsväsendet.

Sofia Stynsberg (M)
Ulf Hedin (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 × 2 =