Stor satsning på skolor och förskolor i hela Växjö kommun

– Allt fler barn och unga tar plats i våra förskolor och skolor. Det är en fantastisk utmaning som vi ska möta med satsningar och investeringar både på pedagogik, lokaler och arbetsmiljö, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

På kommunstyrelsens arbetsutskott fanns idag tre skolor och förskolor på agendan. Det handlar om en om- och tillbyggnad av Lammhults skola och förskola, en ny förskola och skola i Dädesjö samt en ny förskola på Kampagården i Växjö.

– Vi satsar nu stort på två av våra orter, Lammhult och Dädesjö. I båda ser vi stora behov av ändamålsenliga lokaler för framför allt våra barn, ungdomar och medarbetare. Satsningarna är bra för orternas utveckling, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd och andra vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utbildningsnämnden har sedan tidigare röstat för de tre satsningarna och går nu tillsammans med andra förvaltningar och bolag vidare med planerna.

Lammhult förskola och skola
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände beslutet om att fortsatt projektering för om och tillbyggnad av Lammhults förskola och skola (årskurs F-9) med ny sporthall och bibliotekslokaler. Total investeringsutgift är 215 miljoner kronor.

Dädesjö förskola och skola
I Dädesjö godkändes beslutet att fortsätta projekteringen av nybyggnation av en förskola och skola. Lokalerna ska ha plats för totalt 105 barn och ett tillagningskök med kapacitet att laga 120 portioner mat planeras också.

Förskola på Kampagården
Växjö kommun ser ett stort behov av förskoleplatser i Växjö stad 2019 och ksau godkände idag, att som inriktningsbeslut ge uppdraget till utbildningsförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen, att skapa en ny förskola i byggnaden Kampagården vid området Kampen i Växjö. Kampagråden och byggnaden bredvid används idag som bostäder för människor enligt nya bosättningslagen men Migrationsverket kommer snart inte längre ha behov av lokalerna. Dessa planeras då byggas om och till, för att ge plats åt cirka 150 barn, administration och ett nytt tillagningskök och matsal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra × tre =