Stå upp för Socialtjänstens svåra arbete

Just nu pågår en intensiv kampanj i sociala medier som sprider falska uppgifter om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn och man uppmanar till våldshandlingar mot myndigheter, civilsamhälle och journalister.

Påståendena kunde inte vara mer fel. Svenska myndigheter kidnappar inte några barn, de agerar för att rädda dem.

Tyvärr finns det en utbredd okunskap och rädsla hos många kring socialtjänstens arbete och vi hör ofta att man ser socialtjänsten som ett hot snarare än den hjälp och det stöd som finns i uppdraget. Det finns familjer som varken förstår eller accepterar att svensk lagstiftning skyddar barns intressen även mot föräldrarna om det behövs. Den utgångspunkten är i vissa fall bokstavligen livsviktig.

Att informationen och dialogen om socialtjänstens viktiga arbete måste bli bättre med många av dessa föräldrar är uppenbar. I Växjö har vi tagit ett helhetsgrepp kring Sverigeintroduktionen där samhällsinformationen är obligatorisk. Vi har en särskild kursplan med examination för varje delmoment. Ett av åtta delmoment handlar om ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige” och där ingår information om bland annat socialtjänsten. Vi ställer krav på 100% närvaro och godkända examinationsresultat för att deltagaren ska få ett intyg. Detta är givetvis ingen garanti för att man ska förstå och lita på svenska myndigheter men det är ett första steg för att tillsammans bygga upp ett förtroende mellan familjen och myndigheterna.

Det öppna demokratiska samhället måste skyddas med politiska åtgärder som stoppar radikala krafter från att sprida falsk information. En sådan åtgärd är att strypa finansieringen av radikal verksamhet – skattepengar ska inte gå till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar. Nu är det viktigare än någonsin att var och en av oss, oavsett roll och ställning, står upp för socialtjänsten och dess medarbetare runtom i landet. Att vi står upp för deras möjligheter att sköta sitt uppdrag utan att utsättas för hot och misstänkliggöranden. Därmed står vi också upp för barns rättigheter och skyddet av barn som far illa.

Pernilla Torneus (M)
Anna Tenje (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

åtta + två =