Socialdemokraternas otydlighet är skadlig

Socialdemokraterna i Växjö är helt inkonsekventa i sitt ställningstagande kring Stadshus/station/nya bostäder i Växjö, skriver fem representanter för Blågröna Växjö.

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen att starta projektering var beslutsformuleringen att:

1. Pröva förutsättningarna för att omvandla kvarteret Ansgarius (nuvarande kommunhus) till bostäder.

2. Ge förslag på nytt kommunhus utifrån höga miljökrav, effektiv användning av ytor, skapa en modern arbetsplats samt en attraktiv mötesplats.

Uppdragen skall redovisas utifrån en ekonomisk, arbetsmiljömässig och miljömässig lösning. Detta är kommunstyrelsens beslut. Socialdemokraterna röstade nej till detta.

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut behandlade byggnadsnämnden ärendet om att omvandla nuvarande kommunhus till bostäder. I nämnden röstade S ja till att omvandla kommunhuset från kontor till bostäder.

Om vi nu skall vara konsekventa så säger S nej till nytt kommunhus på stationsområdet och samtidigt nej till att behålla nuvarande kommunhus, för där vill man bygga bostäder. Vad vill Socialdemokratin?

Om vi sedan går tillbaka till kommunstyrelsen beslut är detta grunden för de senaste årens arbete. Det har aldrig varit fråga om någon detaljprojektering av nuvarande kommunhus, utan arbetet har inriktats på att göra en jämförelse för att se en ekonomisk hållbarhet. Hade S i kommunstyrelsen yrkat på att detaljprojektera två fullskaliga alternativ, nytt stadshus och renoverat kommunhus hade den ståndpunkten varit mer begriplig och genomtänkt. Nu är det nej till allt, men ändå inte då man nyligen i Smålandsposten förklarade att de kan tänka sig att bygga ett nytt stadshus ändå?

Socialdemokraternas ställningstaganden är allt annat än tydliga. Det är dock uppenbart att Gunnar Storbjörk och Åsa Karlsson Björkmarker är fullt beredda att slänga ut omvandlingen av centrum i största ovisshet med alla konsekvenser det för med sig. Vi har dessutom lyckats åstadkomma ett unikt och mycket bra samarbete med Jernhusen. Vill oppositionen rasera även detta?

Parkeringsfrågan. Politiskt är vi eniga med oppositionen om nödvändigheten att minska bilismen i centrala Växjö genom att erbjuda alternativ. Det är därför fullt rimligt att arbeta för att kommunens anställda flyttar över sina transportbehov till och från jobbet från bil till cykel och kollektivtrafik. Dessutom planerar vi för ett nytt P-hus i centrum, men vi behöver inte göra det på stationsområdet. Blågröna Växjö återkommer med denna lösning i närtid.

Gunnar Storbjörk och Åsa Karlsson Björkmarker behandlar frågan som att det underlag som finns inte har något värde. Detta efter flera års utredande där Socialdemokraterna haft insyn. Vår ståndpunkt är att antingen har man tillit till beslutsunderlag eller har man det inte. För Blågröna Växjö har vi full tillit till underlaget för att fatta beslut i frågan och gå vidare med verkställandet.

Vår slutsats är att S tydligen inte vill ha något nytt stadshus, man vill heller inte ha kommunhuset på befintlig plats. Var vill S ha stadshuset? Gunnar Storbjörks och Åsa Karlsson Björkmarkers velande och otydlighet i frågan är direkt skadlig för Växjös utveckling och måtte den aldrig få genomslag.

Nytt stads/stationshus är en kombination av flera behov som varit kända i många år, ett otidsenligt kommunhus, brist på centrala bostäder, ett undermåligt resecentrum och en vilja att utveckla stationsområdet. Tillsammans skapar vårt förslag en helhet för Växjö kommun. Vad är Socialdemokraternas alternativ?

Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L), Jon Malmqvist (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *