Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal

Våld och hot mot poliser, brandmän och ambulanspersonal får aldrig accepteras. Vi moderater har därför presenterat fem konkreta åtgärder för att skärpa straffen för attacker mot blåsljuspersonal, skriver Johan Hultberg (M) och Anna Tenje (M).

Poliser, brandmän och ambulanspersonal finns där för oss alla, dygnet runt och årets alla dagar. Dessa yrkesgrupper förtjänar respekt och uppskattning. Tyvärr ser vi mängder av exempel på våld och hot mot poliser, personal inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. De senaste åren har det vid flera tillfällen varit stenkastning mot blåsljuspersonal på Araby i Växjö. Detta får aldrig accepteras eller bortförklaras utan utvecklingen måste brytas. Personalen måste skyddas och respekten för rättsstaten upprätthållas. Vi moderater har därför presenterat fem konkreta åtgärder för att skärpa straffen för attacker mot blåsljuspersonal.

1. Skärpta straff för våld mot tjänsteman
Straffen för våld mot tjänsteman återspeglar i dag inte allvaret i brottsligheten. Ofta blir straffen för våld mot tjänsteman bara någon månads fängelse som dessutom ofta ersätts av samhällstjänst. Detta är orimligt. Den som hindrar blåsljuspersonal från att utföra sitt arbete måste mötas av ett ordentligt straff. Våld mot tjänsteman ska ge minst sex månaders fängelse.

2. Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman
Det skydd som lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman ger behöver utvidgas så att även personalen inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får samma skydd som poliser.

3. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner
Det är inte ovanligt att det riktas skadegörelse direkt mot polisbilar eller andra utryckningsfordon. Vi ser också fall då blåljuspersonal lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning. När angrepp riktas mot viktiga samhällsfunktioner så som polis och räddningstjänst menar vi att det bör anses vara försvårande när straffet bestäms. Därför föreslår vi att det införs en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som omfattar angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

4. Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd
I dag är kraven väldigt höga för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när till exempel poliser blir utsatta för brott. Praxis har utvecklats till att poliser förväntas ta rejält med spott och spe. Vi vill att kränkningsersättning ska utgå i fler fall än i dag. Därför vill vi se en översyn av dagens lagstiftning. För oss är det till exempel självklart att den som spottar en polis i ansiktet alltid ska betala skadestånd.

5. Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis
Det är i regel ungdomar som kastar sten mot blåljuspersonal och som sätter eld på utryckningsfordon. Brotten måste mötas av hårdare straff och vi måste jobba för att stärka berörda ungdomars tillit och respekt för dessa centrala samhällsfunktioner. Ett sätt kan vara en ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Vi moderater har under lång tid lagt förslag för att möta våldet, hoten och skadegörelsen som riktas mot polis, räddningstjänst och hälso- och sjukvårdspersonal. Sent omsider har regeringen tillsatt den så kallade 112-utredningen men den ska vara klar först i juni nästa år. Regeringens saktfärdighet provocerar. Blåsljuspersonalen förtjänar skärpt lagstiftning och ökad trygghet nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 + 6 =