Sju förslag som ändrar spelreglerna för kriminella

Det krävs inte nya små justeringar av den politik som har skapat dagens stora problem med gängkriminalitet i Sverige, utan genuint mönsterbrytande politik, som ändrar spelreglerna. Det skriver moderaterna Katarina Brännström och Anna Tenje.

När barns skjuts ihjäl av grovt kriminella måste det leda till handling och förändring. Det som är uppenbart för alla svenskar måste också bli uppenbart för politiken: Att så här kan vi bara inte ha det längre.

Den förändringen borde ägt rum redan för ett år sedan, när flera mord på unga kvinnor följde på varandra. I augusti sköts 31-åriga Karolin Hakim ihjäl på öppen gata med sitt barn i famnen, och 18-åriga Ndella Jack sköts till döds genom fönstret till sin lägenhet i Vällingby. Bara några månader senare sköts 15-åriga Jaffar på en pizzeria vid Möllan i Malmö och dog.

Då – för ett år sedan – efterlyste Moderaterna omedelbar politisk mobilisering för att krossa gängbrottsligheten. Ulf Kristersson erbjöd regeringen riksdagens hjälp att snabbt fatta beslut om nya resurser och ny lagstiftning.

Regeringen svarade med att bjuda in till samtal. Alla skulle få vara med – utom SD. Det var så typiskt, så tröttsamt och så föraktfullt. Alla i Sverige är ju oroliga över kriminaliteten, alldeles oavsett vilket parti de röstar på.
I diskussionerna som ändå följde hade vi moderater med oss tio förslag som snabbt borde ha genomförts i en samlad offensiv mot gängkriminaliteten. Allt från nya resurser till fördubblade straff för gängkriminella.

Men det ville inte regeringen. Den ville inte avskaffa straffrabatten för vuxna mellan 18 och 21 år. Det innebär att de som begår misshandel efter misshandel alltjämt ska slippa fullt straff. Det hela landade i urvattnade kompromisser – som i många fall var gammal skåpmat. Dessutom begravdes flera frågor i ”förutsättningslösa utredningar” där ambitionen knappast var att landa i något konkret och genomförbart. Detta var inte någon kraftfull politisk mobilisering, utan svensk politisk business as usual.

För Moderaterna var det uppenbart att regeringens försiktiga åtgärder inte skulle få någon egentlig betydelse, varför M tillsammans med KD och L lämnade samtalen. Och nu ser vi misslyckandet svart på vitt.

Det som nu måste göras är det som regeringen inte kunde, ville eller orkade för ett år sedan. Det krävs inte nya små justeringar av den politik som har skapat dagens stora problem, utan genuint mönsterbrytande politik, som ändrar spelreglerna. Det är framför allt sju saker som nu måste göras:

1. Staten måste ta över ansvaret för unga i gängkriminalitet från kommunernas socialtjänst. Kommunerna som rymmer de utsatta områdena har ett nästintill omöjligt uppdrag i dag. Jag har stor respekt för socialtjänstens svåra arbete men de är helt enkelt inte riggade för grovt kriminella barn. Tvärtom drabbar det bara de barn och ungdomar som behöver socialtjänstens normala stöd och hjälp för mer normala sociala problem.

2. Fördubbla straffen för gängkriminella. Det divideras mycket om huruvida strängare straff hjälper. De som är emot strängare straff borde i så fall rimligen förslå kortare straff. Men en sak vet vi, de grovt kriminella måste bort från gatorna för att skydda människor och förhindra nyrekrytering. Och är de inlåsta längre begår de i vart fall inga nya brott under den tiden. Men det är också stötande att många som har begått grova brott får korta straff.

3. Inför ett system med visitationszoner, där polisen tillåts att lättare hitta vapen och sprängmedel, så att de därmed bättre kan skydda allmänheten.

4. Sänk gränsen för obligatorisk häktning så att alla brott med fängelsestraff på minst ett år omfattas. I dag släpps kriminella ut i väntan på rättegång – och begår nya brott.

5. Sätt upp många fler övervakningskameror, bland annat i utsatta områden.

6. Slopa straffrabatten för vuxna mellan 18 och 21 år – och slopa dagens form av mängdrabatt för den som döms för flera brott.

7. Inför kronvittnen och pröva ett system med anonyma vittnen, så att fler vågar berätta vad de sett och vet.

Tillsammans med fler poliser och fler ordningsvakter som gör att polisen kan fokusera på sådant som bara poliser ska göra, skulle dessa lagändringar ge effekt. Inte över en natt men de skulle systematiskt göra det svårare att vara kriminell.

Moderaterna är fast beslutna att göra allt i vår makt för att krossa gängkriminaliteten och återupprätta tryggheten och förtroendet för samhällskontraktet i Sverige. För om Sverige fortsätter misslyckas med detta blir många andra frågor helt meningslösa.

Moderaterna sitter som bekant inte i regeringsställning och kan inte lägga de nödvändiga propositionerna. Men vi kommer fortsätta försöka samla majoriteter i riksdagen för att genomföra de åtgärder som inte regeringen förmår. För vi är övertygade om att det finns en bred majoritet i svenska folket som vill få slut på skjutandet, sprängningarna och dödandet. Och om regeringen får ändan ur vagnen och presenterar några bra förslag kommer vi naturligtvis se till att snabbt hantera även dem i riksdagen.

Under flera år har nu regeringen stått handfallen när den grova brottsligheten eskalerar. Vad gör Stefan Löfven när allt detta sker?

Anna Tenje (M)
Katarina Brännström (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × tre =