Moderata seniorer

Moderata Seniorer är nätverket för de äldre och mer erfarna inom partiet

Deltagare

Alla moderata medlemmar är välkomna att delta i våra möten och aktiviteter. Det finns inget speciellt medlemskap i seniorverksamheten. Vi har inga åldersgränser. Vi vill dessutom uppmuntra att ta med en god vän eller granne till våra möten.

Styrgruppen

Styrgruppen för Moderata seniorer i Växjö kommun består av: Ingemar Swalander, ordförande, Carl Geijer, Agneta Skoglund, Pernilla Sjöberg, Agneta Nordlund G:son och Benny Johansson. Kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finns under programmet.

Lokal

Vi varvar våra möten mellan Domkyrkocentrum, Linnésalen och Kommunhuset, Kronobergsrummet.
Mötena håller på mellan kl 14.00 – 16.00

Program

Vi försöker i vårt program blanda politik med annat mer allmänt innehåll, som vi tror är intressant för åldersmässigt mer mogna deltagare.

Avgift, anmälan

Mötena kostar inget, vi bjuder på fika. Vi behöver däremot anmälan i förväg. Anmälan kan ske per e-post eller telefon.

Politik

Vi är en del av Moderaterna och medverkar med ”inspel” till våra lokal, region och rikspolitiker i frågor som har betydelse för medborgare i mogen ålder. Det kan gälla tillgång till bostäder anpassade för äldre, god infrastruktur, rimliga skatter, ett stabilt och rimligt pensionssystem, sjukvård som är lättillgänglig och köfri, rikt kulturliv, brett fritidsutbud samt i övrigt hög kvalitet på offentlig service.

Kontakt

Vill du ta kontakt med oss? Eller vill du anmäla dig till våra möten? Maila ingemar.swalander@telia.com eller ring till 0708-74 84 01