Satsning på välfärden och sänkt skatt är möjligt med skarpa prioriteringar

Skyldigheterna i samhällskontraktet har steg för steg återupprättats i Växjö. Nu hotas välfärdens finansiering och medborgarnas trygghet av en stundande lågkonjunktur och växande kriminalitet. För kommuner och regioner saknas många miljarder kronor under mandatperioden, enligt flera expertbedömare. Det kräver en politik som vågar prioritera och orkar genomföra nödvändiga reformer. Moderaternas statsbudget för 2020 skulle stärka Växjö kommun.

Det ska löna sig att arbeta i hela kommunen. Vi förstärker jobbskatteavdraget, särskilt för personer med små inkomster, och sänker den statliga straffskatten på hårt arbete, utbildning och företagande. Vi accepterar regeringens sänkning av värnskatten, som finansdepartementet bedömer är självfinansierande. Över 65 000 Växjöbor får sänkt skatt på arbete med Moderaternas budget. För att Växjö ska hålla ihop föreslår Moderaterna dessutom att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år genom sänkt skatt.

Krav är att bry sig. Moderaterna håller Växjölöftet som förebild för nationella reformer av bidragspolitiken. Vårt arbete skulle få hjälp av de reformer Moderaterna nu föreslår: bidragstak, skärpta möjligheter att kräva motprestation, exempelvis ska man söka jobb i hela landet, krafttag mot bidragsfusk med ny kontrollfunktion och att fler bidrag ska kräva kvalificering genom arbete.

Välfärden först. Skolan, socialtjänsten och omsorgen är våra kärnuppgifter. Vi har tagit vårt ansvar och påbörjat en omställning av kommunens verksamhet. Moderaterna föreslår mer pengar till kommunerna och gör om riktade statsbidrag till generella, för att kommunerna själva ska få ta ansvar. För Växjö kommun föreslår Moderaterna 70 miljoner kronor högre generella statsbidrag. Vi vet bäst vad våra invånare här behöver.

Mer pengar till rättsväsendet. Samhället kan inte kompromissa mot de som skjuter för att döda, hotar och stjäl från sina medmänniskor. Vår långsiktiga prioritering av tidiga insatser och arbetslinjen minskar riskerna för rekrytering till kriminalitet. Moderaterna förstärker rättsväsendet med mer än fyra gånger så mycket som regeringen. 2000 nya ordningsvakter ska bistå polisen. Med betald polisutbildning och högre löner kan fler vilja söka sig till, och stanna kvar i, polisyrket.

Det ska löna sig att ha arbetat. Alla pensionärer som varit med och byggt Sverige – inte bara de med högst pension – förtjänar sänkt skatt. Moderaterna sänker därför skatten dubbelt så mycket och för dubbelt så många pensionärer jämfört med regeringen. 17 500 pensionärer i Växjö skulle få mer pengar i plånboken. Äldre som fortsätter jobba efter pension får dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Vi är partiet för dig som jobbar, har jobbat eller vill jobba. Med tydliga prioriteringar kan vi stärka resurserna till välfärden, göra det enklare att leva på landsbygden och göra samhället säkrare med fler poliser, samtidigt som hårt arbetande Växjöbor kan få behålla mer av sin lön och fler utan arbete kan komma i jobb. Så återupprättar vi samhällskontraktet.

Katarina Brännström (M), Riksdagsledamot

Anna Tenje (M), Kommunstyrelsens ordförande, Växjö

Oliver Rosengren (M), Kommunalråd, Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

1 × 3 =