Sänk skatten på el, drivmedel och arbete – så ingen behöver välja mellan lampan och limpan

Priserna på el, bensin och diesel är på rekordnivåer. Månaderna efter jul är för många särskilt kärva. Moderaterna föreslår tillfälligt slopad skatt på el och sänkt skatt på drivmedel. Hushållen ska inte drabbas av misslyckad politik från regeringen.

Elpriserna är en konsekvens av medvetna politiska beslut. Kärnkraftreaktorer har stängts och ersatts med väderberoende elproduktion. Planerbar energiproduktion kan inte ersättas av energikällor som bara fungerar när det blåser eller är sol. Många kommuninvånare, särskilt på landsbygden, är beroende av bilen. Priset på bensin och diesel är på rekordhöga nivåer. Ungefär 60 procent av priset är skatt – dessutom betalar man skatt på skatten.

Matpriserna skjuter i höjden. Höga priser på el, drivmedel och flera andra insatsvaror såsom konstgödsel gör att kostnaderna för livsmedelsbranschen har ökat med 45-80 procent på drygt ett år. Pågen meddelade nyligen höjda priser på bröd. Det drabbar särskilt hushållen med små ekonomiska marginaler. I Växjö kommun ska man inte behöva välja mellan lampan och limpan.

Moderaterna föreslår:
• Slopa skatten på el i januari och februari. För en vanlig villa innebär det upp till 4000 kronor i sänkt skatt. Företag som betalar full elskatt får också sänkt skatt. Staten ska inte tjäna pengar på dålig politik som drabbar hushållen.
• Sänk skatten på bensin och diesel. Vi vill sänka skatten med 1 krona per liter. I budgeten för 2022 kom vi överens med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om 50 öre sänkt skatt i ett första steg.

Kärnkraftens lönsamhet drabbas av höga subventioner på vindkraft och höjda skatter på kärnkraft. Tvärt om borde planerbarheten gynnas i energisystemet. Statliga Vattenfall hade långtgående planer på att bygga ut kärnkraften innan riksdagen beslutade att all energiproduktion ska vara förnyelsebar. Moderaterna vill byta målet till fossilfri, för att inte välja bort klimatvänlig och effektiv elproduktion av principiella skäl.

På lång sikt vill vi bygga ut kärnkraften och stärka forskningen på småskalig kärnkraft, bygga ut elnätet för att förbättra överföringskapaciteten och förbättra förutsättningarna för kraft- och fjärrvärme med slopad avfallsförbränningsskatt. Klimatpolitiken ska grunda sig i vad som fungerar och är effektivt, inte på symboliska skatter eller käpphästar.

En familj i Värends Nöbbele som bor i villa, där båda arbetar och använder två bilar skulle med vår politik betala ungefär 4500 kronor mindre i skatt för el och drivmedel under januari och februari. Dessutom sänker vi skatten på arbete med flera hundra kronor.

Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens ordförande


Oliver Rosengren (M)
Kommunalråd och riksdagskandidat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *