Sänk dieselpriset med 5 kronor litern vid pump

Diesel- och bensinpriser skjuter i höjden, elpriserna skenar, livsmedelspriserna ökar och inflationen stiger. Många familjer befinner sig nu i ett pressat ekonomiskt läge och Moderaterna föreslår därför akuta åtgärder för att sänka drivmedelspriserna.

Sverige är ett land med långa avstånd och i Växjö precis som i de flesta kommuner är många familjer och kommuninvånare beroende av bilen. Vi talar dagligen med kommuninvånare boende i våra mindre tätorter och på landsbygden som funderar på hur de ska få pengarna att räcka till. Många familjer behöver två bilar för att ta sig till jobb och fritidsaktiviteter. Bussen går inte tillräckligt ofta eller i många fall inte alls och avstånden är alldeles för långa för att ta cykeln. Lägg till två, tre barn som ska skjutsas till träning, körövning och kompisar så blir det snabbt svårt att få ekonomin att gå ihop. Lägg därtill skenande elpriser och ökade kostnader för mat och situationen blir för många ohållbar.

Ökade priser drabbar inte bara hushållen, utan slår också hårt mot svenska jobb och företag i ett stort antal branscher – inte minst jordbruket och transportsektorn är särskilt utsatta. Höga drivmedelspriser riskerar att ökar arbetslösheten, då det riskerar att slå ut vissa företag och även minska drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete. När det inte lönar sig mer att arbeta än att inte arbeta, på grund av bidrag och höga kostnader för att ta sig till och från jobbet, är risken att fler väljer att inte arbeta.

Moderaterna lägger nu fram ett krispaket för att skydda ditt jobb och din plånbok. Vi föreslår:

• Sänk energiskatten på bensin och diesel, så att den når EU:s miniminivå under tre månader.

• Sverige snarast bör begära undantag från EU:s miniminivåer för bränsleskatterna för att under tre månader helt ta bort energiskatten på drivmedel.

• Tillsammans med bensinbolagen ska vi undersöka om vi kan flytta vissa kostnader till nästa år för att sänka reduktionsplikten nu. Långsiktigt behöver vi anpassa till EU:s miniminivå.

Sammantaget skulle det sänka dieselpriserna med 5 kronor per liter vid pump. Moderaterna kommer framöver även att återkomma med förslag om förändringar av skatter och reduktionsplikt så att vi även långsiktigt kan få rimliga bränslepriser. I Växjö kommun växer både staden, de mindre tätorterna och landsbygden.

Dagens priser vid pump riskerar att knäcka både hushåll och företag, det kan vi moderater inte acceptera. Andra partier har också pratat om att det är för dyrt, men inte agerat. Moderaterna lägger nu fram ett skarpt förslag som kan göra stor skillnad här och nu. Vi hoppas att fler partier sluter upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

13 + ett =