Samarbete för fler läs- och terapihundar mellan omsorgen och utbildning

Blågröna Växjö vill att utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska arbeta med läs- och terapihundar i ett gemensamt projekt. Syftet är att bidra till att fler unga ska lyckas i skolan samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik att må bättre.

Bakgrunden till uppdraget är dels att vi vill trygga omsorgens mycket uppskattade verksamhet med terapihundar ute på våra särskilda boenden som bidragit till en mer meningsfull vardag för våra äldre. Vi ser också ett behov av att införa läshundar i skolan för de barn med olika läs och skrivsvårigheter, menar Anna Zelvin (KD).

I skolan innebär det en förstärkning av arbetet med tidiga insatser genom att pröva nya verktyg/hjälpmedel för att främja barns och ungdomars möjlighet att lära sig läsa och skriva, fortsätter Pernilla Torneus (M).

Blågröna Växjö vill att alla barn och ungdomar ska tillåtas att utvecklas till sitt bästa jag och att våra äldre ska känna trygghet i att åldras och vid behov få stöd till en aktiv och meningsfull vardag. Därför vill vi se om det är möjligt att omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen kan arbeta tillsammans med läs- och terapihundar för att främja både våra barn och elevers utveckling och våra äldres livskvalitet.

Uppdraget i sin helhet kan du läsa i skrivelsen.

För Blågröna Växjö

Anna Zelvin (KD), vice ordförande omsorgsnämnden

Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

nitton + ett =