Så ska eleverna kunna nå sina drömmars mål

Med tidiga insatser, en grön kunskapstråd och tydligt inlärnings- och hälsofrämjande fokus genom skoltiden kan vi skapa bättre förutsättningar för starkare individer som har möjlighet att nå sina drömmars mål, skriver Blågröna Växjö.

En del i skolsatsningen för 2018 är fortsatt och utökad satsning på ökad motion och rörelse, skriver blågröna politiker i utbildningsnämnden.
Foto: Anders Wiklund/TT

En del i skolsatsningen för 2018 är fortsatt och utökad satsning på ökad motion och rörelse, skriver blågröna politiker i utbildningsnämnden.

I Europas grönaste stad är hållbarhetstemat i skolan en självklarhet. Redan från förskolans tidiga år till gymnasieskolan finns ett tydligt uppdrag att arbeta med just hållbarhet och förståelse för våra handlingars betydelse för miljöpåverkan och varje Växjöbos hälsa. Det är i skolan vi lägger grunden för hur dagens barn och elever kommer agera för att kommande generationer ska få en bättre miljö och samhälle att leva och verka i.

Under 2018 kommer vi därför att genomföra:

• Ett pilotprojekt inom förskolan för Barnens matland, för att skapa hållbart lärande kopplat till mat och miljö. Syftet är att sedan sprida kunskapen i hela förskolan.

• Fortsatt och utökad satsning på ökad motion och rörelse i skolan. Fokus läggs nu på grundskola och gymnasium, som en utvidgning av det pågående pilotprojektet på Elin Wägnerskolan. Syftet är att öka barns kunskap om motion och rörelses betydelse för den livslånga hälsan, men inte minst främja ökad inlärningsförmåga.

• En utvidgning av läsa, skriva-garantins omfattning gör att vi kommer kunna upptäcka behov av tidiga insatser i ett ännu tidigare skede och därigenom förekomma inlärningsproblem högre upp i åldrarna.

2018 års satsningar omfattar även ett större digitaliseringsprojekt, som kommer underlätta för så väl lärares administration, pedagogik som barns och elevers lärande. Tillsammans med tidiga insatser, en grön kunskapstråd och tydligt inlärnings- och hälsofrämjande fokus genom hela skoltiden kan vi skapa bättre förutsättningar för trygga, starkare individer som har möjlighet att nå sina drömmars mål, samtidigt som vi bygger ett mer hållbart Växjö för framtiden.

Pernilla Tornéus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson (C), Magnus Folcker (MP), Olle Sandahl (KD), Utbildningsnämnden, Blågröna Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sex + 3 =