Så får vi fler att fortsätta jobba efter 65

På arbetsmarknaden är ålder inte bara ett tal. Vid 65 lämnar många som fortfarande har mycket att ge i arbetslivet. Samhället behöver bättre tillvarata lång erfarenhet och skapa bättre förutsättningar för att fler ska arbeta längre. Det är bra för pensionen, jämställdheten och ekonomin.

I Ekonomisk debatt (2017:5) skriver tre forskare från Linnéuniversitetet, Anxo, Ericson och Herbert, om en tvärvetenskaplig studie som undersöker varför 40-talister vill eller inte vill jobba efter 65. Flera slutsatser ur studien bör tillvaratas och omsättas i reformer för att fler ska förlänga arbetslivet:

Utöka jobbskatteavdraget för äldre
Över hälften anger att ekonomiska skäl har stor betydelse för beslutet att fortsätta jobba efter 65. Alliansregeringens jobbskatteavdrag och övriga skatteförändringar för äldre ökade sysselsättningen efter 65 med fem procent, enligt IFAUs utvärdering. Det förstärkte också inkomsterna för äldre. Kvinnor är överrepresenterade bland äldre i ekonomisk utsatthet. Jobbskatteavdraget för äldre behöver förstärkas, inte minst för mer tillväxt och jämställdhet.

Underlätta omställning sent i livet
Möjlighet att påverka arbetets innehåll och arbetstid får fler att stanna längre i arbetslivet. Det kan vara en av flera förklaringar till att egenföretagare har större sannolikhet att fortsätta arbeta efter 65. Förutsättningarna för omställning kan utvecklas med vuxenutbildning och annan kompetensutveckling. Företag borde därför få bokföra kompetensutveckling av personalen som investering och utbildning, som syftar till att ställa om, borde vara skattefri för den enskilde. Så kan vi motivera fler att ställa om inför nya arbetsuppgifter.

Utveckla arbetet med äldres hälsa och arbetsmiljö
Hälsan är det som påverkar äldre mest. Forskarna beskriver hälsan som en vattendelare. De som mår bättre arbetar i högre utsträckning. Den genomsnittliga livstillfredsställelsen är dessutom högre bland de som arbetar efter 65. Att skattebefria utbildning för omställning gör att personer med fysiskt krävande arbete, som ofta bidrar till sämre hälsa, kan ställa om till mindre belastande jobb. Det förlänger både livet och arbetslivet. Arbetsplatser har en viktig uppgift i att förebygga arbetsskador. Försäkringskassan behöver utveckla metoder för att stötta äldre som blivit sjuka tillbaka till arbetslivet.

Att fler seniorer arbetar är bra för deras egen ekonomi, för samhällets ekonomi, för jämställdheten och för sammanhållningen. Sverige behöver därför utöka jobbskatteavdraget för äldre, underlätta omställning och utveckla hälsoarbetet.

Katarina Brännström (M), Björn Svensson (M), Håkan Belin (M), Oliver Rosengren (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

femton + tio =