(S) standardmedicin är ingen hållbar lösning

Blågröna Växjö är mer varsamma med skattebetalarnas pengar än den socialistiska oppositionen och det sticker uppenbarligen i ögonen på Tomas Thornell (S).

Tomas Thornell hävdar i en debattartikel den 27 februari att det nu blir svårare att få plats på äldreboende i Växjö, men en mer korrekt beskrivning skulle vara att säga att vi vill utnyttja platserna på särskilt boende till de som verkligen har behov av att bo där. Ingen är betjänt av att det blir inflation i antalet platser i särskilt boende. Tomas Thornell har dessutom själv suttit med på flera möten där förvaltningen informerat nämnden om att det blivit ett problem för flera av våra särskilda boenden att allt för många av de som kommer dit har små behov av vård och omsorg. Därför föreslog förvaltningen en skärpning av den så kallade vägledningen som man använder som underlag när man bedömer om en person har behov av särskilt boende, vilket också nämnden beslutade om i december.

Att fler Växjöbor än någonsin är över 85 år är givetvis sant, men vad Tomas ”glömmer bort” att nämna är att det också är fler Växjöbor över 85 som är pigga och friska än någonsin, vilket får till följd att det faktiskt är färre som verkligen behöver bo på särskilt boende. Jag har full tilltro till omsorgsförvaltningens förmåga att planera verksamheten utifrån de behov som finns. Genom det arbete med BEON (vilket betyder bästa effektiva omsorgsnivå och ska leda till att man utnyttjar omsorgens resurser så att de gör bäst nytta) som sedan ett tag tillbaka används i omsorgen så är också förvaltningens bedömning att det inte kommer leda till att någon ska springa fortare, vilket också förvaltningschefen informerade nämnden om nu i februari.

Det är ett problem att rekrytera utbildad personal till omsorgen, där är vi överens. Men detta är vi inte ensamma om, så ser det ut i hela landet. Vi jobbar stenhårt med att bli en attraktivare arbetsgivare, ordnar fler möjligheter till praktik i omsorgen och tack vare bland annat Växjölöftet finns det stora möjligheter för fler att utbilda sig till undersköterska. Men samtidigt måste vi givetvis titta på hur vi jobbar med den personal vi har. Därför föreslog Blågröna den utredning som nu ska titta på vad en eventuell renodling av våra undersköterskors arbetsuppgifter skulle innebära. Det är också Blågröna som varit pådrivande när det gäller digitalisering.

Socialdemokraternas standardmedicin att bara tillsätta mer pengar är inte en hållbar lösning. Genom att på småländskt vis vända på slantarna och utnyttja människors kreativitet kommer vi längre. Det är bara Blågröna Växjö som vågar tänka nytt och som ser framåt.

Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tolv − tolv =