S borde fråga sin minister varför Kronobergs infrastruktur prioriteras bort

Socialdemokraterna i Växjö ställer upp en konflikt mellan dubbelspåret Växjö-Alvesta och upprustning av vägen Växjö–Åseda. Därmed avslöjar de problemet med sin egen infrastrukturpolitik och bortprioriteringen av Kronobergs län. Vi menar att dubbelspår, Norrleden, väg 23/37 och betydligt fler objekt med betydelse för pendling och regionen ska genomföras. Det är möjligt om Socialdemokraterna släpper det krampaktiga greppet om höghastighetstågen.

Statens prioriteringar visar hittills att det kan bli ett tågstopp i Räppe, men inget dubbelspår. Det riskerar att försämra tågförbindelserna mellan Växjö och Alvesta. Dessutom prioriteras Norrleden bort, trots att det är Kronobergs läns viktigaste vägobjekt. Detsamma gäller väg 23/37 mellan Växjö och Åseda, trots att det är bland länets mest olycksdrabbade vägar.

Det är positivt att Lauber och Thornell noterat att ”Rosengren kampanjar hårt” för väg 23/37 Växjö–Åseda. Det är korrekt. Vägen behöver bli 2–1-väg med viltstängsel och höjd hastighet. De som pendlar där dagligen behöver sänkt pris på bensin och diesel. Då kan pendlingen mellan Växjö och Åseda bli snabbare, tryggare och billigare. Samma förslag har lagts fram av Olsson med centerpartister från Uppvidinge (Smålandsposten 220111).

Moderater från Uppvidinge kommun skrev tillsammans med Rosengren i en debattartikel (220407): ”En omprioritering från höghastighetståg till upprustning av vägar och regional tåginfrastruktur kan i stället göra investeringarna till en samhällsvinst. Ett exempel är att samhällsvinsten för en krona satsad på vägen Växjö–Åseda är 3–4 gånger högre än en krona satsad på höghastighetsjärnväg”. Vad, om inte ”regional tåginfrastruktur” är dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta?

Socialdemokraterna borde fråga sin egen infrastrukturminister, Tomas Eneroth (S), varför han prioriterar bort sitt eget hemlän och varför han prioriterar robust olönsamma höghastighetståg framför regional tillväxt?

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande
Andreas Olsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Oliver Rosengren (M), kommunalråd
Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *