Riktade statsbidrag som försvann

Mellan 2015 och 2018 fick Växjö kommun riktade statsbidrag till ökad bemanning i omsorgen. Som vi lärt oss av erfarenhet så vet vi att den typen av intäkter sällan är permanenta.

Därför beslutade vi oss i Växjö för att satsa dessa medel på att göra speciella tjänster, som till exempel att utöka antalet aktivitetshandledare på våra särskilda boenden.

Inför 2019 drogs pengarna från staten in, men vi tyckte att verksamheten var så bra och viktig att vi fortsatte att bekosta den med medel ur omsorgsnämndens egna kapital.

Detta går givetvis inte heller att göra under någon längre tid och förvaltningen har fått i uppdrag att lägga upp arbetet med aktiviteter på ett nytt sätt men med begränsningen att det måste ske inom den ram som omsorgsnämnden har fått sig tilldelad från kommunfullmäktige.

Ett sätt att få fler aktiviteter är att släppa in fler utomstående aktörer på våra särskilda boenden. Vi vet att det finns ett stort intresse bland föreningar, kyrkor, studieförbund och andra att få komma ut till våra särskilda boenden med underhållning, föreläsningar och andra aktiviteter, samtidigt har vi fått information om att flera av dessa ibland inte kunnat tas emot och att de då inte känt sig riktigt välkomna.

Därför vill vi nu satsa på att se till att alla de som vill komma och underhålla, eller på annat sätt hjälpa till på våra boenden, ska kunna lotsas till boenden där det passar bäst just då.

För oss i Blågröna Växjö är det oerhört viktigt att det finns bra och stimulerande aktiviteter i våra särskilda boenden.

För Blågröna Växjö, Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden, Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sexton − ett =