Rekordstort siktdjup uppmätt i Växjösjön

Septembers mätningar som vanligtvis ger det sämsta resultatet på året gav i år det bästa någonsin. Det var efter sommarens bottenbehandling som siktdjupet i sjön förbättrats drastiskt.

Vanligtvis brukar siktdjupet i Växjösjön försämras markant i augusti och september. Det har under det senaste decenniet vanligtvis varierat mellan 1-2 meter under denna årstid, med enstaka sämre värden. Rekordsiktdjupet tyder på stora önskvärda förändringar i sjön.

Det uppmätta resultatet gav den 14 september i år ett siktdjup på 5.3 meter. Aldrig har det tidigare i sjön visat mer än 1.9 meters siktdjup under samma månad.

– Det är mycket glädjande att vi även efter sommaren uppnått ett så fint resultat, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden. Det betyder att kommunens åtgärdsstrategi för att uppnå god status i alla våra Växjösjöar är fortsatt framgångsrik.

– Massor av människor har även njutit av det fina vattnet redan i sommar vid Växjösjöns badplatser, säger Anna Tenje, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Bottenbehandlingen är en unik metod som bara testats på ett fåtal sjöar förut och resultatet i Växjösjön är unikt.

– Metoden har genomförts förut på några ställen, bland annat i Stockholm, men jag har inte sett ett så bra resultat som i Växjösjön någon annanstans, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

Kommunen har låtit genomföra omfattande reduktionsfisken i Trummen och Växjösjön sedan årsskiftet 2015/2016. Dessa fisken har gett mycket önskvärda resultat med 80-60% minskad grumlighet i Trummen och Växjösjön, med bäst effekt i Trummen. Växjösjön har dock även under dessa goda år haft fortsatt stor algproduktion i augusti och september. Tidigare i år genomfördes därför även en behandling av sjöns bottnar, med syfte att låsa fast näring i bottnarna. Näring som annars frigörs och stimulerar algblomning.

– De fina försommarresultaten som vi har sett i Växjösjön de senaste åren har varit mycket positiva för tillfrisknandet av sjön, säger Hedrén. Att vi nu har fått se Växjösjön klar över hela säsongen är ännu ett betydelsefullt framsteg.

Det goda resultatet i Växjösjön ligger till grund för en god förutsättning för arbetet kring Södra Bergundasjön. Eftersom den sjön är belägen nedströms om Växjösjön.

Fakta om bottennbehandlingen:
Bottenbehandlingen gjordes av företaget Vattenresurs AB. Rent konkret tillsattes ca 30 ton aluminium till sjöns djupare bottnar, i form av aluminiumklorid, samma kemikalie som används vid rening av dricksvatten och avloppsvatten. Entreprenaden kostade 4,8 mkr och Växjö kommun har fått statsbidrag om 2,4 mkr av Länsstyrelsen i Kronobergs län för att genomföra åtgärden. Kommunen har tecknat avtal om en liknande entreprenad i Södra Bergundasjön under 2019-2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

1 × tre =