Regeringen Löfvens största misslyckanden

Den grova brottsligheten måste mötas av en polis som inte backar och straff som inte ursäktar. Det har Socialdemokraterna misslyckats med, skriver Anna Tenje (M).

Tydlig statistik visar nu att polistätheten i Sverige är lägre än den varit på tio år. Polistätheten är nu nere på samma nivå som 2007 vilket innebär 195 poliser per 100 000 invånare. 2010 låg den på 216. Vi tappar i antal och kompetens och Växjö är tyvärr inget undantag. Polisen är inget kommunalt ansvar…ännu?

Trygghetsfrågorna är statens viktigaste uppgift och det här är regeringen Löfvens största misslyckande. Trots alla löften om fler poliser blir det färre, både i antal och i relation till befolkningen. Vi förlorar viktig kompetens samtidigt som vi har en rekordhög nivå av grov kriminalitet. Det duger inte längre att tala om vad som är oacceptabelt, att det snart vänder eller om löften som ligger flera år framåt.

I Växjö har vi lyckats få till ett riktigt bra samarbete mellan kommunen och polisen och genom ett målmedvetet strategiskt arbete både var för sig men framförallt tillsammans har vi lyckats hålla tillbaka den sociala oron och negativa utvecklingen. Fältarbetarna i kommunens tjänst (som vi nyligen dubblerade) har tillsammans med flera andra trygghetsskapande åtgärder och personal vid skolan och bostadsbolagen gjort ett fantastiskt arbete och kraftsamlat ordentligt. Men när poliserna blir färre och verktygslådan för dem inte heller blir större då är frågan vi tillsammans kommer lyckas vända utvecklingen eller ens stå emot.

Det är dags att slå tillbaka på allvar. Och då handlar det om kontinuerlig och stark polisnärvaro med ett tydligt uppdrag att upprätthålla lag och ordning. För att göra det behöver antalet poliser bli fler. För att få fler poliser måste avhoppen minska, återrekryteringen av gamla poliser öka och nya poliser komma till. Då är högre lön nyckeln tror jag. Pengar är givetvis inte allt men det tar oss betydligt längre än Socialdemokraternas strategi som tycks vara ”vänta och se… det kanske vänder?”

När det grövsta våldet har nått rekordnivåer är det dags att pragmatiskt lyssna på de förslag som kan vända utvecklingen. Men att pragmatiskt lyssna tycks inte vara Morgan Johanssons (S) paradgren. Det handlar om att utöka polisens befogenheter. Moderaterna vill att polisen ska få större möjligheter att bedriva och slippa kravet på att ansöka om tillstånd för kameraövervakning i särskilt brottsutsatta områden som exempelvis Araby. Regeringen drar tyvärr förslaget om avskaffad tillståndsplikt i långbänk och försvårar därigenom polisens arbete. Vi vill se förslaget på plats redan i vår. Det handlar även om väsentligt skärpta straff för grova brott.

Moderaterna vill införa en särskild gängbestämmelse som skulle innebära dubblerade straff för grov gängrelaterad brottslighet, avskaffa dagens form av de så kallade mängd- och ungdomsrabatterna, införa zonförbud- och vistelseförbud och stärka vittnesskyddet. Den grova brottsligheten måste mötas av en polis som inte backar och straff som inte ursäktar. Det har Socialdemokraterna misslyckats med. Därför krävs det en ny rättspolitik och effektiv rättspolitik.

Sveriges poliser ska också veta att när Moderaterna får bestämma så blir kollegorna fler, lönen högre och de kommer att få en regering som står upp för poliserna, inte bara i ord utan i handling. På det lokala planet kommer vi resolut sluta upp bakom polisen, och genom ett strategisk och målmedvetet samarbete fortsätta kraftsamla för att öka tryggheten och säkerheten i ett växande Växjö.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

14 + 14 =