Omedelbar översyn av de gällande riktlinjerna

– Man blir alltid förbannad när man hör talas om sådana här ärenden där verkligheten inte stämmer överens med regelverket. Fungerar det inte som det ska måste vi utreda huruvida regelverket fungerar på rätt sätt. Därför har jag idag uppdragit åt förvaltningschefen i omsorgsförvaltningen att omedelbart göra en översyn av gällande riktlinjer, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Med anledning av det uppmärksammade ärendet om 102-åriga Karin som nekats hjälpmedel av kommunen och den efterföljande diskussion som varit har Ulf Hedin lämnat ett uppdrag till förvaltningschefen, och arbetet påbörjas redan på nästa sammanträde med nämndens arbetsutskott den elfte april.

Vi vill ju att människor ska kunna bo hemma i så stor utsträckning som möjligt, och då måste vi se till att förutsättningarna för detta finns, och kanske justera riktlinjerna kring hjälpmedel i hemmet. Hjälpmedel ska användas när detta kan underlätta för äldre Växjöbor att rå om sig själva och bo kvar hemma, säger Ulf Hedin.

Det är viktigt att poängtera att beslutet inte över huvud taget är en ekonomisk fråga, utan helt och hållet en fråga om regelverk. Därför är denna översyn så otroligt viktig, så att människor inte kommer i kläm.

– Det är inte ekonomin som avgör om människor får eller inte får hjälpmedel, det är en fråga om riktlinjer. Det handlar om att alla växjöbor ska känna sig trygga med den omsorg som vi levererar, avslutar Ulf Hedin.

För mer information:
Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden, 073-368 7050

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *