Nya flyktingströmmar kräver prioriteringar

Europa står inför den värsta flyktingkatastrofen i modern tid, när fem miljoner ukrainare beräknas fly kriget och söka skydd i ett annat land. Det är naturligtvis en tid då världens länder solidariskt måste ställa upp och ge skydd åt de som drabbats av Putins terror.

Även om Sverige inte är det första landet ukrainare söker sig till, har flyktingarna redan börjat ta sig över gränsen till Sverige, och det är nu många som jobbar och förbereder för ett gott mottagande av en utsatt grupp som snart kommer att öka i Sverige.

Detta händer i en tid när Migrationsverket är som sämst rustade. Ett lågt mottagande de senaste åren har gjort att budgeten för myndigheten har krympt. Handläggningstiderna är långa för de asylsökande som är inne i systemet. 23 202 personer är i skrivande stund inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem utan tillstånd, enligt myndighetens egen statistik. Det kan betyda att det är personer som har fått ett avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, men där utvisning av olika anledningar inte kunnat verkställas, eller personer som fortfarande väntar på beslut i sitt ärende.

Om Sverige ska kunna klara av att ge skydd åt de som nu flyr Putins terror, och samtidigt klara av integrationen som sedan länge varit bristfällig i vårt land, måste något göras. Migrationsverket måste få de resurser som krävs för att verkställa de utvisningar som inte kunnat verkställas, och att utreda de asylärenden som väntat på handläggning.

Samtidigt måste vi sätta stopp för ett ökat inflöde av invandrare till vårt land. Asylrätten är universell och den ska vi självklart värna, men vi måste bli mer restriktiva när det gäller anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring.

Ska vi klara av att hantera den största flyktingkatastrofen i modern tid måste vi se till att de som sitter i våra system och väntar på en utvisning lämnar landet, och vi måste pausa inflödet av nya ärenden som inte är ukrainare just nu. Bara så kan vi långsiktigt klara integrationen i Sverige.

Rene Jaramillo (M)
Bo Frank (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

femton − 11 =