Nollvision hot och våld mot förtroendevalda

I vårt land har vi valt att styra genom demokratiska val och demokratiska beslut. Alla har möjlighet att säga sin mening på ett respektfullt sätt i debatten. När majoritetsbeslut är fattat, gäller detta tills nytt demokratiskt beslut säger något annat.

I år är tredje året vi firar demokratin 100 år. Vi fullmäktigeordföranden i Kronoberg tar kraftfullt avstånd från hot och våld av alla slag inom politiken, liksom i samhället i stort. Vi önskar att kommande generationer ska kunna fira flera demokratijubiléer. Vi kräver respekt människor emellan och att förtroendevalda och sympatisörer kan skilja på sak och person.

Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande i Växjö, skriver tillsammans med andra fullmäktigeordföranden i Kronoberg i Smålandsposten.

Läs mer:
https://www.smp.se/debatt/nollvision-hot-och-vald-mot-fortroendevalda-1835a51d/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 × två =