Nolltolerans mot narkotika i våra skolor

Höstens drogprover i kommunens skolor vittnar om en dramatisk ökning av användande av droger som cannabis, amfetamin och kokain, skriver Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD).

Tryggheten för våra barn och elever i kommunens skolor har varit central i det utvecklingsarbete som Blågröna Växjö drivit på under lång tid. Trots att vi bland annat genomfört övergripande säkerhetsöversyn, arbetat för personallegitimation, kompetensutveckling för personal om kränkande behandling, likabehandling, våldsbejakande extremism och mycket mer, kvarstår ett stort arbete. Det blev särskilt tydligt i resultatet för höstens drogprover, som vittnar om en dramatisk ökning av användande av droger som cannabis, amfetamin och kokain.

Vi har sedan tidigare beslutat om fyra uppföljande drogprover för avloppsvattnet med särskilt fokus på våra gymnasieskolor. Vi ser dock att polisens resursbrist riskerar att undergräva det strukturerade, långsiktiga arbetet mot narkotikabrott på kommunens skolor. Samtidigt vittnar skolpersonal om att det saknas resurser för att få snabbt understöd vid misstankar om försäljning och omhändertagande av drogpåverkade. Tryggheten på våra skolor och elevernas skolmiljö kommer alltid ha hög prioritet för Blågröna Växjö.

I dagsläget bedriver Arbete och välfärd tillsammans med Regionen verksamheten för integrerad mottagning och Region Kronoberg verksamheten Navet. Verksamheterna ger stöd åt och utför drogtester på personer som misstänks för att vara påverkade. Det är bra verksamheter, men uppdraget är för snävt och resurserna för begränsade. Att vara drogpåverkad är ett brott och brottsliga handlingar får aldrig accepteras på grund av att resurser inte räcker till. Därför föreslår vi följande:

• Att utveckla fältarbetet mot att även omfatta ett mobilt team mot droger. I syfte att kunna utföra drogtester ute på skolorna. Utvecklingen bör ske i nära samarbete med den integrerade mottagningen som Arbete och välfärd och regionen gemensamt startar upp.

• Att kommunen tillsammans samtidigt stärker samverkan med övriga berörda aktörer, i syfte att understödja polisens möjligheter att ingripa mot de som är drogpåverkade.

• Att kommunens redan mobila fältgrupper förstärks med spetskompetens om missbruksvård. Det skulle ge ytterligare tyngd och genomslagskraft för det viktiga och avgörande arbete som de gör ute på våra skolor redan idag.

• Att kompetensen från ”integrerad mottagning” och Navet tillgängliggörs ute på fältet genom nära samarbete med de förstärkta fältgrupperna.

Genom att göra det möjligt för integrerad mottagning och Navet att åka ut och bistå skolorna, fältgrupperna med spetskompetens, samt drogtester när tillfället så kräver kan vi mer aktivt motarbeta missbruket av narkotika.

Våra kommunala mobila fältgrupper finns inte bara tillgängliga på kontorstider. De verkar brett och framgångsrikt för att stödja kommunens barn och ungdomar oavsett tid eller plats. Missbruk väntar inte på att kontorstiden ska starta, det ska inte insatser mot narkotika heller göra. Genom att arbeta mer uppsökande och genom att punktmarkera, är det vår förhoppning att droganvändandet på våra skolor och i vår kommun ska minska. Effekten av åtgärderna ska sedan följas upp genom de fortsatta drogproverna under 2018.

I Växjö ska vi ha nolltolerans mot narkotika i våra skolor och den linjen behöver skärpas. Trygghet och säkerhet i våra skolmiljöer är central och bristen på, får aldrig rasera våra barn och ungdomars möjlighet att utvecklas och nå sina drömmars mål. I vår skola ska vägen mot en hoppfull framtid slå rot.

Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo + ett =