När ska Socialdemokraterna ta ansvar för att trygga kollektivtrafiken?

Kollektivtrafiken ska vara en trygg miljö för resenärer och en säker arbetsplats för busschaufförerna. Bråk, stök och hot på bussarna har rapporterats flera gånger den senaste tiden. Det är oacceptabelt och ansvariga politiker behöver nu ta sitt ansvar.

Om oroligheter blir vanligare riskerar kollektivtrafiken att bli ett mindre attraktivt färdmedel. Det leder till sämre miljö, ökad trängsel och minskade intäkter för länstrafiken. Som resenär ska man vara trygg. På samma sätt krävs nolltolerans mot hot och våld mot busschaufförerna. Det är ytterst en arbetsmiljöfråga. Om oroligheterna inte kan förebyggas kommer dyra säkerhetslösningar på sikt behöva installeras.

Kollektivtrafiken är viktig för att arbetsmarknaden ska fungera. Om resenärerna inte känner sig trygga på bussarna riskerar den geografiska rörligheten att minska och arbetsmarknaden krymper. Tvärtom behövs en högre grad av rörlighet, smidiga pendlingsmöjligheter och fler som tar bussen till jobbet. Satsningar på det blir pengar i sjön om arbetspendlingen samtidigt minskar till följd av stök, bråk eller andra olustigheter.

Ansvariga politiker behöver ta ansvar medan tid ännu finns. Resenärerna, medarbetarna, miljön och arbetsmarknaden ska ha en trygg kollektivtrafik.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd, Växjö
Viktor Emilsson (M), ledamot i trafiknämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 × 3 =