Myntbetalning kommer fungera

Hur ska vi som inte har tillgång till appar betala vår parkering i Växjö? Det är en fråga som ställs angående Växjö kommuns upphandling av ny betalningsform.

Den nya betalmöjligheten att via en app på sin smartphone betala parkeringsavgiften är för de flesta en förenkling. Betala bara för den tid du parkerar, förläng parkeringstiden och slipp gå tillbaka till bilen med ny parkeringsbiljett. Växjö kommuns upphandling av betalningsformen har rönt uppmärksamhet. Inga tillkommande avgifter förutom möjligen från din telefonoperatör.

För de, som av en eller annan anledning finner digitala lösningar svåra att använda, med krav på speciell telefon eller betalkort, återstår bara myntbetalning. Vi kan försäkra dig att under överskådlig framtid kommer det att finnas automater avsedda för myntbetalning. Troligen kommer de att med tiden inte att stå lika tätt som i dag. Men de kommer att finnas kvar.

Björn Svensson (M)
ledamot Tekniska nämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × ett =