Moderaterna agerar för att stärka vård- och omsorgspersonalens säkerhet i tjänsten, Regeringen måste också agera!

Moderaterna välkomnar den nya lagstiftningen där blåljuspersonal får stärkt skydd men samtidigt är det långt ifrån tillräckligt. Det visar den senaste tidens rapporter om situationen på landets akutmottagningar och den ökade utsattheten för hemtjänstpersonal. Moderaterna tar därför initiativ till en skrivelse till Regeringen, både i Region Kronoberg och i Växjö kommun, med krav på att skyndsamt göra en översyn av lagstiftningen i syfte att ge ett starkare skydd även för vård- och omsorgspersonal. Vi vill även att Regeringen gör en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus och för vårdpersonal i kommun och region.

Våld och hot mot vårdpersonal runt om i landet blir allt vanligare. Det är ett växande samhällsproblem när kriminaliteten flyttar in på akutmottagningar och hemtjänstpersonal möts med stenkastning och utsätts för rån när de tar sig från en brukare till en annan. När samhällets grundläggande funktioner inte respekteras och personalen i vården i värsta fall hindras från att göra sitt jobb är det hög tid att agera.

– Att hot, våld och förolämpningar förekommer på akutmottagningar är helt enkelt oacceptabelt. Vi kommer agera lokalt för att stärka personal och motverka hot och våld men detta är också en nationell fråga som kräver ny lagstiftning menar Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée.

– Det är inte acceptabelt att någon människa får ta emot hot, våld och trakasserier när de arbetar. Att det handlar om personal som jobbar på dygnets alla tider för att hjälpa andra gör dessa incidenter än mer allvarliga. Om vi inte har personal som vill jobba inom akutsjukvården eller hemtjänsten drabbar det hela samhället. Därför måste hela samhället också ta sitt ansvar slår omsorgsnämndens ordförande i Växjö kommun Ulf Hedin fast.

Det är ingen ny fråga för oss, redan 2017 skrev vi en motion till regionfullmäktige i syfte att stärka säkerheten för personalen på akutmottagningen. Då styrdes regionen av Socialdemokraterna, som valde att besvara motionen med argumentet att de hade läget under kontroll. Nu ser vi att utvecklingen inte har gått åt rätt håll och väljer därför att agera både lokalt och nationellt.

Moderaterna kommer därför att ta initiativ till en skrivelse till Regeringen med en uppmaning att skyndsamt göra en översyn av lagstiftningen i syfte att även vård- och omsorgspersonal ska omfattas och/eller stärkas av den så kallade blåljuslagen som trädde ikraft vid årsskiftet 19/20. Moderaterna vill även att Regeringen gör en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus och för vårdpersonal i kommun och region

– Som medmänniskor har vi alla ett ansvar att säga ifrån och kraftigt ta avstånd när vi bevittnar hot, våld och kränkningar. Vi i Region Kronoberg och Växjö kommun tar vårt fulla ansvar för att motverka detta, men vi är inte ensamma i det arbetet. Det är något vi alla behöver motverka, avslutar Roland och Ulf.

För mer information:
Roland Gustbée (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0767-20 79 96
Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden, 0733-68 70 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × fyra =