Vi bygger Växjö starkt!

Nu är vår kampanjtidning klar och har börjat spridas bland Växjöborna. Det är en läsvärd tidning med information om vår politik i Växjö, Kronoberg och på Riksnivå, om våra politiker och om den positiva utveckling som sker i Växjö kommun. Vi bygger Växjö starkt!

För dig som vill läsa tidningen i sin helhet finns en digital version att ladda ner här:
Tidning – Vi bygger Växjö starkt 2021