Låt oss tillsammans göra år 2018 till det bästa!

Vid årsskiftet anordnade Moderaterna i Växjö en kampanj där våra politiska företrädare lämnade sina nyårslöften till Växjöborna. Efter jullov och avkoppling är det denna vecka dags för skolorna att sätta igång arbetet i det nya året, vårterminen startar och vi pratar därför med ordföranden i utbildningsnämnden, Pernilla Tornéus som berättar om sitt nyårslöfte och andra viktiga frågor under året som kommer.

Du lämnade ett nyårslöfte om nolltolerans mot kränkande särbehandling, hur ser situationen på våra skolor ut idag?
Tyvärr förekommer kränkningar och det finns de som inte känner sig trygga i förskolan och skolan, det gäller både barn, elever och vuxna. Men det görs ett fantastiskt jobb varje dag för att motverka detta.

På vilket sätt kommer du och Växjö kommun att jobba med frågan?
Alla har ett ansvar att säga ifrån när någon blir illa behandlad. Jag kommer särskilt arbeta för att säkerställa att alla rektorer och förskolechefer intensifierar arbetet mot kränkande behandling. Vi stärker även upp elevhälsan och lyfter det förebyggande arbetet som är oerhört viktigt.

Vilka andra frågor ligger högt upp på agendan under vårterminen?
Ett av skolans kärnuppdrag är att förmedla kunskap och därför är en av våra viktigaste frågor en ökad måluppfyllelse för eleverna. För att nå detta behövs duktiga lärare och vi måste arbeta mycket både med att behålla de vi har men även rekrytera nya. Likvärdigheten i och mellan våra skolor är ytterligare en utmaning att bita i under året.

Socialdemokraterna pratar hela tiden om mer pengar till våra skolor, men är det bara mer pengar som behövs för att ha en bra skola?
Nej, det handlar väldigt mycket om vad man gör med sina resurser och att de extra resurserna hamnar där de behövs.

Vad skulle du säga till alla elever och föräldrar inför 2018?
I Växjö kommun finns det otroligt duktig personal på våra förskolor och skolor som gör sitt yttersta varje dag. Vi har även väldigt duktiga barn och elever i den här kommunen, det bådar gott för framtiden. Låt oss tillsammans göra år 2018 till det bästa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

15 − elva =