Låt oss tala allvar Tomas

SKL:s statistikdatabas Kolada kan man utläsa att äldreomsorgen i Växjö kostar mer än i jämförbara kommuner, då tycker vi i Blågröna Växjö att det är högst rimligt att hushålla med skattepengarna. Varför ska Växjös skattebetalare betala mer än andra?

För oss handlar det därför om att få ut så mycket som möjligt av de skattemedel vi redan har. Att antalet äldre i Växjö och i Sverige blir fler är helt klart men att koppla antalet platser i särskilt boende direkt till antalet äldre i befolkningen är faktiskt missvisande. Andelen av Växjöborna som är över 65 år och som är i behov av såväl hemtjänst som särskilt boende minskar nämligen. Fler blir äldre och är samtidigt friskare. Jag tror också att det är viktigt att påpeka att ”Särskilt boende” inte är en boendeform, utan en biståndsbedömd vårdinsats. Det är lätt att glömma bort i sammanhanget.

Det är definitivt inte besparingsiver från oss i majoriteten som är anledningen till att vi vill förtydliga den vägledning som förvaltningens handläggare ska jobba efter när de bedömer vem som har rätt till särskilt boende. Omsorgsnämnden har fått redovisat en utredning som klart konstaterade att den nuvarande vägledningen inte har varit tillräckligt tydlig. Utredningen visade att ett ökande antal omsorgstagare med lågt omsorgsbehov blivit beviljade särskilt boende den senaste tiden (vilket även chefer i både kommunala och privata särskilda boenden har vittnat om eftersom det särskilda boendet får betalt utifrån hur stort behov omsorgstagaren har.) Förvaltningen har då också gjort bedömningen att de flesta av de med de lägsta behoven och insatserna väl kan tillgodoses med hemtjänst. Därför ville man få till en tydligare vägledning, vilket vi nu har tagit beslut om i omsorgsnämnden.

Men visst har frågan också med ekonomi att göra, men inte riktigt på det sättet Tomas beskriver. Genom att ta en tydligare vägledning kan vi se till att platserna i särskilt boende reserveras för de som verkligen behöver dem och det är givetvis även ekonomiskt positivt. Att istället införa en generösare vägledning, ökar riskerna, både att den som verkligen behöver en plats på särskilt boende inte får den i tid för att platserna är fyllda och det skulle också innebära att pengarna bara rann iväg. Växjöborna förtjänar ett ledarskap som tar ansvar och hushållar med resurserna både nu och i framtiden!

Ulf Hedin (M)
ordförande i omsorgsnämnden i Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 − 19 =