Långtidsarbetslösheten måste brytas!

Alla som kan arbeta, ska arbeta. Ett eget jobb är en förutsättning för självständighet och personlig frihet, men också för att samhället ska hålla ihop och för att ha råd med en trygg välfärd. Om poliserna ska bli fler, om vårdköerna ska kortas och fler ska få behålla mer i plånboken så behöver fler arbeta. Enkelt egentligen, men ändå har regeringen misslyckats.

Sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister 2014 har Sveriges arbetslöshet ökat mest i hela EU. Över 400000 är arbetslösa idag. Nästan hälften av alla arbetslösa har varit utan jobb i mer än ett år, det är 25000 fler än för bara ett år sedan och fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten hotar välfärd och trygghet.

Utanförskap är i första hand svårt för den enskilde, men det står dessutom samhället dyrt. Om arbetslösheten i Sverige utvecklats som genomsnittet i EU skulle vi haft 42 miljarder kronor mer att satsa på välfärden. Det räcker exempelvis till 88000 nya undersköterskor.

Två tredjedelar av alla långtidsarbetslösa har invandrat till Sverige. Bara hälften av alla som invandrat till Sverige i arbetsför ålder är självförsörjande efter åtta år. Det utanförskapet riskerar att gå i arv till barnen, en stor orättvisa som måste stoppas.

Vårt mål är att långtidsarbetslösheten ska halveras under nästa mandatperiod. Vi moderater föreslår därför kraftfulla reformer:

Lägre skatt. Sänk skatten på jobb, särskilt för de med låga inkomster. En vanlig barnfamilj får 1000 kronor mer i plånboken varje månad med vårt sjätte jobbskatteavdrag.

Lägre bidrag. Inför ett bidragstak så att bidragen aldrig kan bli högre än en lön. Ställ krav på arbete för att få bidrag, på samma sätt som med sjukersättning eller a-kassa.

Lägre trösklar in. Samtidigt som 400000 är arbetslösa, finns det 100000 lediga jobb. Vi vill därför ha 30000 fler nystartsjobb och 20000 nya praktikplatser.

Högre resultat. Statliga extratjänster som regeringen infört, kostar i snitt sju miljoner kronor per person som kommer i jobb. Växjö kommun har en egen linje och betalar bara för resultat i yrkesvux, där nästan alla går till jobb. Det visar att resultatbaserad ersättning och prioritering av fungerande åtgärder är viktigt.

Högre krav. Alla som tar emot bidrag, men som kan arbeta, ska delta i någon form av aktivering på heltid som motprestation, såsom praktik eller yrkesutbildning kombinerat med svenskundervisning.

Alla har eget ansvar och det viktigaste för att bryta utanförskap är därför den egna ansträngningen. Höga bidrag, hög skatt på arbete och ineffektiva insatser håller tyvärr människor kvar i utanförskap. Vi moderater vill nu göra upp med socialdemokraternas låga förväntningar på människor och stärker i stället drivkrafterna för arbete.

Sverige behöver en ny syn på människors förmåga och politikens ansvar. Det ska löna sig att arbeta och anstränga sig. Och det behövs modiga ledare för att lösa Sveriges allvarliga problem. En ny regering och nya reformer är avgörande för Sveriges framtid.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd i Växjö kommun
Katarina Brännström (M), riksdagsledamot från Kronoberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × tre =