Kulturen är viktig för utveckling och den attraktiva kommunen

Följande är en replik på den debattartikel som socialdemokraterna skrev.

Det är viktigt att kunna skilja på förslag och beslut. Malin Lauber och Otto Lindlöfs insändare är allt annat än tydliga på den punkten, när de beskriver en flytt av konsthallen som beslutad. Det är att föregå kommunfullmäktige fattat beslut om 2020 års budget.

Kultur är otvivelaktigt en viktig del för kommunens utveckling och attraktivitet. Den är även ett viktigt instrument för personlig utveckling, välmående och individers möjligheter att uttrycka sig.

Blågröna har i sin budget på ett ansvarsfullt sätt föreslagit en samordning av kulturinstitutioner. Det tar sin utgångspunkt i att Blågröna i kärva ekonomiska tider värnar kulturen och dess verksamheter, snarare än den fysiska lokalen som verksamheten befinner sig i.

Vårt föreslagna uppdrag ”Samordning av kulturinstitutioner” och förslaget om en samlokalisering av konsthallen till Utvandrarnas hus, handlar snarare om att stärka kulturens förutsättningar, i motsättning till det Malin och Otto hävdar. Dessutom är platsen inte beslutad.

Det är ett arbete om kultur och fritidsnämnden kommer att inleda när budgeten väl är beslutad. Det kommer givetvis innebära att dialogen med berörda aktörer fortsätter och konsekvenser att bedömas. En samlokalisering kan stärka kulturens utvecklingskraft, när en breddad målgrupp kan mötas på ett och samma ställe.

För Blågröna Växjö
Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur och fritidsnämnden
Lena Wibroe (M), vice ordförande kultur och fritidsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sjutton + 9 =