Kronobergs kvinnor måste få känna sig tryggare

Det finns i dag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet, men samhället ska stå på brottsoffrets sida. Speciellt kvinnor är utsatta.

Den som har blivit utsatt för brott och ringer Polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen direkt läggs ned. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

Kriminella gäng ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna fler. Samtidigt ser vi att Socialdemokraterna inte tar tryggheten på allvar. Var tredje kvinna är rädd att vistas utomhus efter mörkrets inbrott, enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 2017, och bara i Kronoberg ser vi de senaste tre åren en fördubbling av sexualbrott, visar BRÅ:s statistik. I Tingsryd och Älmhult har misshandelsfallen ökat och i Älmhult är tre av fyra rädda för att utsättas för brott, enligt trygghetsundersökningen. Socialdemokraterna är slapphänta samtidigt som vi moderater länge har krävt hårdare straff, fler poliser och särskilda åtgärder för gängkriminalitet. Socialdemokraterna har ständigt sagt nej till våra förslag för att några månader senare lägga dem som sina egna. Vore det inte bättre om de i stället för att skrika nej tittade på våra förslag och samarbetade med oss?

Jämfört med 2011 har vi i dag färre poliser men en högre befolkningsmängd. Den ekvationen går inte ihop. Fler poliser måste till. Poliser förtjänar högre lön och starkare skydd mot angrepp. Lönen ska höjas med i genomsnitt 3 000 kr per månad.

Brott som bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och attacker mot blåljuspersonal har för låga straffsatser och därför måste lagstiftningen på det här området vara hårdare. Den som begår brott ska få ett kännbart straff.

För att bekämpa brott och otrygghet i Kronoberg – och resten av landet – och se till att fler brott klaras upp bör möjligheten till kamerabevakning förstärkas. Polisen bör därför kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt. Något som skulle leda till att Polisen skulle få bättre kontroll över särskilt utsatta områden.

Kronobergs kvinnor ska känna sig trygga. Socialdemokraterna behöver ge svar på hur otryggheten ska minska i hela landet, och särskilt hur man ska ta tag i den alarmerande otryggheten i Kronoberg. Allvarliga brott har ökat och poliserna har blivit färre. Vi är beredda ta ansvar för Sverige och att alla ska känna sig tryggare.

Anna Tenje (M)
Katarina Brännström (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

19 − tre =