Klargörande kring budget 2019

Efter budgeten för 2019 antogs i fullmäktige i tisdags har det uppstått några missförstånd som vi här reder ut. Anna Tenje, Pernilla Tornéus och Oliver Rosengren berättat här om en budget som satsar på skolan, näringslivet, arbetslinjen och en hållbar utveckling.

Rättelse om budgeten i Smålandsposten
I dagens Smålandsposten rapporterades det om Växjö kommuns budget, under rubriken “Lägre intäkter men ingen skattehöjning”. I artikeln fanns flera felaktigheter som behöver korrigeras.

I artikeln stod det att budgetförutsättningarna blev sämre under hösten på grund av negativa förändringar i befolkningstillväxt och skatteunderlag samt att kommunfullmäktige beslöt att minska utbildningsnämndens budget med 35 miljoner. Denna minskning är inte en nedskärning och kommer inte att påverka verksamheten. 25 miljoner är för barn- och elevpeng för barn och elever som inte finns i verksamheten utan enbart fanns med i demografiprognoser. Vidare är 10 miljoner hyra som utbildningsnämnden inte behöver betala under 2019 då de projekten inte är färdigställda.

I artikeln stod det också felaktigt att utbildningsnämnden hade gjort felräkningar, vilket inte stämmer, eftersom beräkningarna grundar sig på demografiprognoser från SCB. Utbildningsförvaltningen gör kontinuerliga mätningar av barn- och elevtal och när man ställer utfallet av dessa mätningar mot demografiprognosen visar det att prognosen från SCB för 2018 har varit för hög. Det är alltså en fråga om prognos kontra mätningar där vi nu gör en justering utifrån utfall 2018. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

16 − 9 =