Invigning av badplats vid Torparängen

Måndag den 20 juni, klockan 14.00 invigde Sofia Stynsberg, ordförande i Tekniska nämnden, badplatsen och den bryggan i Södra Bergundasjön, vid bostadsområdet Torparängen. Bryggan som är 29 meter lång och 6 meter bred, började byggas i mars och är nu öppen för bad.

– Jag är både stolt och glad att vi kan öppna upp en ny badplats i Södra Bergundasjön lagom till årets badsäsong. Den fina bryggan gör Södra Bergundasjön och bostadsområdet Torparängen ännu mer tillgängligt och attraktivt för våra invånare och besökare, säger Sofia Stynsberg (M).

Bakgrund:
Redan 2020 gjorde Växjö kommun en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Kronobergs län i syfte att få anlägga en badbrygga i Södra Bergundasjön. Länsstyrelsen avslog kommunens anmälan två gånger med hänvisning att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen. Växjö kommun överklagade länsstyrelsens beslut till just Mark- och miljödomstolen som båda gångerna beslutat att det ska hanteras av länsstyrelsen. Den 8 november 2021 gav länsstyrelsen klartecken för bryggan.

Fakta badplats Torparängen:

  • I mars 2022 påbörjades arbetet med att bygga bryggan.
  • Bryggan är 29 meter lång och 6 meter bred.
  • Tre sittbänkar finns inbyggda i bryggan.
  • En mulltoalett har anlagts vid badplatsen.
  • Ett cirka 1200 kvadratmeter stort område runt bryggan har rensats på stenar, som har samlats ihop och varit underlag till stenpiren som bryggan ligger på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *