Internationella brottsofferdagen – Stärkt skydd för att våga vittna

”Rättsstaten får inte svika de som blir utsatta för brott och de som vittnar. När otryggheten breder ut sig måste skyddet därför bli bättre och starkare för dem som blir utsatta eller står upp mot brottslingarna.”

Anna Tenje skriver på VXOnews om Moderaternas förslag för att stärka vittnens och brottsoffers rätt.

Läs mer:
https://www.vxonews.se/nyheter/tenje-internationella-brottsofferdagen-starkt-skydd-for-att-vaga-vittna-c1521d51/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *