Hyreshöjning handlar om hyresrättens långsiktighet

Hyresbildningsprocessen är nämligen lika opolitisk som lönebildningsprocessen, något som Malin Lauber och Socialdemokraterna borde känna till väldigt väl. Äskandet som bolaget nu gör är ett resultat av låga hyresnivåer och låga hyreshöjningar under många år. Att inte försöka att justera det, vore rent av oansvarigt av Växjöbostäder.

Vi kan låta Växjöbostäder även fortsatt ligga 32 kronor per kvadratmeter och år lägre i hyresintäkter i jämförelse med andra allmännyttiga bostadsbolag i sydöstra Sverige. Men det får konsekvenser. Med fortsatt låga hyreshöjningar hamnar vi bara längre och längre från behovet. Varje år har Växjöbostäder 30 miljoner mindre till underhåll än kollegorna i branschen med samma typ av bestånd. De senaste fyra åren innebär det drygt 120 miljoner ”missat” underhåll som verkligen hade behövts i vårt bestånd. Det kan vi aldrig ta igen, men vi kan åtminstone försöka nå dit för framtiden.

Den så ofta kritiserade utdelningen från Växjöbostäder finansieras av försäljning av fastigheter, inte av hyresgästernas hyror. Det betyder att varje krona som Växjöbostäder får till i hyreshöjningar kommer att gå direkt till underhåll. Inte till utdelning. Allvill-lagen är väldigt strikt när det gäller värdeöverföringar och vi behöver även ta hänsyn till EU:s konkurrenslagstiftning. Det gör att vi inte kan subventionera varken hyror eller underhåll i allmännyttan. Utdelningen som görs till kommunen får användas för bostadssociala ändamål, vilket kommer växjöborna till del.

Som boende i allmännyttan hade vi såklart också gärna sett att hyran fortsatt var på den låga nivå vi blivit vana vid i Växjö. Perspektivet på hyrorna behöver dock vara en annan. För om vi vill att hyresrätten och allmännyttan ska vara stark länge i Växjö, och i riket som stort, så kan inte låga hyror vara den enda drivkraften.

Vi behöver en allmännytta som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Därför behöver vi på ett ansvarsfullt sätt ta ett tydligt steg i riktning mot en starkare allmännytta för ett hållbart boende i Växjö.

Catharina Winberg (M), styrelseordförande VKAB
Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 × fyra =