Hur stort mottagande av flyktingar vill S ha i Växjö?

Flyktingpolitiken är som andra politikområden; man behöver gå in med värderingar, men pröva dem mot verklighetens restriktioner, skriver artikelförfattarna.

Ingen människa bor bara i Sverige, alla bor också i en kommun. På område efter område backar staten undan från sitt ansvar och lämnar hanteringen i knät på kommunerna. Utanförskapet som växer fram till följd av den flyktingsituation som inträffade 2015, och som fortfarande har omfattande påverkan på samhället, är bara ett exempel. Socialdemokraterna i Växjö har tagit strid mot en stramare politik för mottagandet, och går därmed emot både sin partiledning och sina väljare.

Flyktingpolitiken är som andra politikområden; man behöver gå in med värderingar, men pröva dem mot verklighetens restriktioner. Sammanhållning, internationella regler, legitimitet hos folket, humanitet, budgetbegränsningar och så vidare. Politikens uppgift är att väga mellan olika begräsningar och prioritera. Flyktingpolitiken är inte väsensskild, och kan därför inte vara ett politikområde som står utanför det vanliga politiska hantverket.

Kronoberg har historiskt låga resultat efter etableringen från Arbetsförmedlingen. Det är positivt att en kombination av god konjunktur och skärpta krav ser ut att ha effekt på andelen som lämnar etableringen för arbete. Växjölöftet har minskat kostnaderna för bidrag med en tredjedel, mest av alla större städer i Sverige, och vi fortsätter med landets mest strama kommunala bidragspolitik. Blågröna Växjö stärker nu kombinationerna av yrkesutbildning och svenskundervisning, och höjer kraven på både studerande och anordnarna i svenska för invandrare (SFI). På det hela taget är vår jobbpolitik rustad för att motverka arbetslöshet.

Vi har i förhandlingar i flera omgångar lyckats begränsa Växjös del av det mottagande staten anvisat till Kronobergs län. Vi har nu att hantera integrationsproblem som kommer prägla samhället över lång tid. Det kräver att vi får förnyat förtroende att ge rätt stöd från första dagen, fortsätta fördjupa samarbetet med näringslivet och civilsamhället, och ställa ordentliga krav på alla utan arbete. Bostadsmarknaden är ansträngd och vi behöver få möjlighet att bekämpa parallella samhällsstrukturer med polisen och andra relevanta aktörer. Högkonjunkturen skjuter växande bidragskostnader framför sig, men när stora anhöriggrupper börjar söka till Sverige samtidigt som konjunkturen snart börjar vända nedåt krävs en politik som vågar fatta också svåra beslut.

Socialdemokraterna ger otydliga besked om flyktingpolitiken. Stefan Löfven presenterar ena dagen en bred amnesti för 9 000 personer som inte följt statens beslut om att lämna landet efter avslag på asylansökan. Lagen kostar skattebetalarna cirka tre miljarder kronor och hotar legitimiteten för flyktingmottagandet, när beslutsefterlevnad och korrekta uppgifter om ålder inte premieras utan snarare straffas. Kort efter menar Löfven att den stramare flyktingpolitik som Alliansen fick med sig Socialdemokraterna på skulle ligga fast till en EU-gemensam finns framtagen. Det är välkommet. Här har samtidigt Socialdemokraterna i Växjö lett upproret i media mot partiledningen tillsammans med ungdomsförbundet SSU, trots att 80 procent av Socialdemokraternas väljare står bakom skärpningarna. Malin Lauber, Gunnar Storbjörk och Thomas Thornells uppfattning har inte ens stöd av var tionde S-väljare, enligt opinionsmätningen från Sifo.

Moderaterna förnyar ständigt sin politik i takt med att verkligheten och vår omvärld förändras. Flyktingpolitiken är det område som förändrats mest, eftersom det varit påkallat. Det parti som söker förtroende att ta ansvar för samhället kan inte blunda för verkligheten eller vara rädd att ompröva sina uppfattningar för att på bästa sätt hantera det vi är valda att ta ansvar. Vi har lämnat besked till Växjöborna om flyktingpolitiken – vilket är Malin Lauber, Thomas Thornell och Gunnar Storbjörks besked?

Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Bo Frank (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 + 1 =