Högre standard ger högre hyresnivåer

För en tid sedan beslutade Hyresnämnden om vad som är en skälig hyreshöjning i kvarteret Alabastern på Araby, efter de omfattande renoveringar som genomförts i området. Domstolens beslut grundar sig på andra jämförbara lägenheter med motsvarande standard i Växjö.

Hyreshöjningen i kvarteret Alabastern på Araby har fått kritik. Nu svarar Blågröna Växjö.
Vi har full respekt för att detta påverkar den enskilde hyresgästens ekonomi. Men Växjöbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som har ett ansvar för att underhålla det bostadsbestånd vi har, och även bygga nya bostäder på ett sätt som både tar hänsyn till affärsmässighet, till våra hyresgäster och till våra ägare – Växjöborna. De bostäder vi hyr ut måste vara i så pass gott skick att de bidrar till ett hållbart och värdigt boende för våra hyresgäster.

När bolaget beslutade om att renovera Alabastern var lägenheterna i så dåligt skick att renovering var absolut nödvändigt för att undvika en framtida rivning. Flera lägenheter var så pass dåligt skick att de helt enkelt var obrukbara och avstängda.

Vi visste redan då att renoveringen skulle komma att betyda att hyrorna skulle behöva justeras, och inledde förhandlingar med Hyresgästföreningen för att komma fram till ett nytt hyressättningssystem som skulle ge rätt hyra efter renovering. Tyvärr misslyckades dessa förhandlingar och Växjöbostäder såg sig tvungna att skriva ner värdet av investeringen som gjorts i 311 lägenheter. Denna nedskrivning omfattade 60 miljoner kronor. Idag ligger Växjöbostäders budget för underhåll på 73 miljoner kronor. Nedskrivningen om 60 miljoner ligger alltså på cirka 80 procent av vår totala underhållsbudget för hela vårt bestånd.

När vi inte kunde komma överens med Hyresgästföreningen bestämde vi oss gemensamt för att vända oss till Hyresnämnden som fick möjlighet att pröva hyrorna, och de har nu alltså kommit fram till att en hyresökning på i snitt 31 procent är skälig, med hänsyn till de renoveringar som gjorts.

Självklart har detta påverkan på den enskilde hyresgästens ekonomi, men alternativet hade varit långt sämre. De allmännyttiga bostadsbolagens ansvar är att förvalta våra gemensamt ägda tillgångar på bästa sätt, där vi tar ansvar för såväl den sociala som den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten.

En insändare berör det så kallade Ready-projektet, vilket är ett EU finansierat projekt som bland annat Växjö kommun deltagit i för att testa innovativa lösningar vid renovering för att minska energiförbrukningen med hälften. Den del av medlen som avser Växjöbostäders direkta del i det bidraget är cirka 19 miljoner kronor, men Växjöbostäders totala kostnad för hela Alabasterns renovering är cirka 335 miljoner kronor. Så intäkterna från Ready täcker inte utgifterna i renoveringen, som omfattat inomhusmiljön, den yttre miljön och även trygghetsaspekter i området.

Växjöbostäder tog sitt ansvar när vi beslutade att genomföra dessa investeringar i våra hyresgästers bostäder, där vi höjt standarden i 311 lägenheter.

Rene Jaramillo (M), Tobias Adersjö (MP), Yvonne Ekaremål (C), Ricardo Chavez (KD), Ola Sennehed (L), Ida Lidholt (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × 1 =