Hög kvalitet, god tillgänglighet och varsamhet med skattepengarna i fokus för ny vaktmästeriorganisation

Blågröna Växjös målbild är tydlig: Våra vaktmästare ska även framöver finnas där de behövs, på våra skolor och i våra verksamheter. Anläggningarna ska hålla hög standard för såväl elitidrott som fritidsaktiviteter, utomhusmiljöer ska vara trygga och trevliga. Det kräver en professionell och tillgänglig organisation av vaktmästare och liknande funktioner.

Växjö kommunkoncern har över 200 vaktmästare, fastighetsskötare, drifttekniker och andra liknande tjänster. De är i dag fördelade över fyra kommunala bolag och tre förvaltningar. Därtill är vissa närliggande uppgifter upphandlade och genomförs av privata företag. Det är uppenbart att arbetet kan organiseras mer sammanhållet och på så sätt få samordningsvinster.

Vaktmästeriet och liknande tjänster kommer att organiseras enklare och tydligare:

1) alla som arbetar med fastigheter, lokaler och bokningsbara anläggningar kommer att organiseras i kommunens lokalbolag Vöfab, medan

2) alla som arbetar med stråk, leder och andra ytor kommer organiseras där övrig grönyteskötsel hanteras: den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arenaservice och andra delar av kommunens nuvarande organisation håller hög nivå. Det vill vi att de ska göra även när kommunen växer. Bakgrunden till förändringarna är att några av de spjutspetsar som byggts upp kring exempelvis drift av arenor ska sprida sin kompetens i organisationen och utveckla verksamheten. Föreningarnas behov står fortsatt i centrum även i det nya upplägget med vaktmästare som arbetar med arenorna.

Närvaro av vaktmästare på skolorna är betydelsefull, inte minst för att lärarna ska ha tillgång till hjälp när det behövs. Omorganiseringen ger möjlighet till att vaktmästaren på en skola med mindre behov tidvis kan stödja en annan skola. I dag riskerar arbete att hamna på lärarna när vi har svårt att möta toppar i arbetsbelastningen för uppgifter som egentligen ska utföras av vaktmästare. Detta ska tydliggöra vilka förväntningar man ska kunna ha på fastighetsbolagets servicefunktioner.

I dag sköter Vidingehem både bostadsfastigheter och verksamhetslokaler utanför Växjö stad. Den nya bolagsstrukturen innebär att både bostadsbolaget Vidingehem och lokalbolaget Vöfab verkar i hela kommunen, uppdelat efter funktion i stället för geografi. De nya bolagen har tillsammans med den nya samhällsbyggnadsförvaltningen nu i uppdrag att organisera fastighetsskötseln utanför i hela kommunen på ett sätt som är effektivt och närvarande.

Förändringen ska i första hand säkerställa att vi kan möta behoven, garantera snabb service och hög tillgänglighet. Samordningsvinsterna bidrar till lägre kostnader. Det är bra, men har inte varit ett självändamål. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och bolagsstrukturen kommer att hjälpa oss att utveckla kommunen på ett ansvarsfullt sätt.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd
Andreas Olsson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur och fritidsnämnden
Ida Eriksson (M) ordförande i utbildningsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

1 × 5 =