Gymnasielever erbjuds ta vaccin mot covid-19 på skoltid

Växjö kommun kommer under hösten att erbjuda alla gymnasielever att vaccinera sig mot covid-19 under skoltid på respektive gymnasieskola.

– Vi ser att det fortfarande pågår en samhällsspridning av coronaviruset och det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Därför är det glädjande att vi idag kan berätta att vi kommer att erbjuda alla gymnasieelever vaccination under skoltid, så att elever och personal kan gå till jobbet och skolan utan att riskera att smitta andra. Tillsammans kan vi gå mot ljusare tider, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Planering av hur genomförandet ska se ut på respektive gymnasieskola pågår, men förhoppningen är att vaccineringen kan komma igång redan under nästa vecka.

Vaccinationen är konstadsfri och frivillig. Alla elever kommer att få en samtyckesblankett som vårdnadshavare ska skriva under, samt fylla i en hälsodeklaration innan vaccinering. Vaccineringen genomförs av en privat vaccinationsaktör, IDOC, som kommer till skolorna för att vaccinera en klass i taget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 + ett =