Ge landsbygden möjlighet att utvecklas

Enskilda vägar är en angelägenhet för hela Sverige. Precis som Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C) lyfter i sin debattartikel i Smålandsposten den 24 mars är det orimligt att ersätta ett fungerande system med något fjärrstyrt långt från verkligheten. Vi instämmer.

I Växjö kommun har vi haft ett gott samarbete med Trafikverkets lokalt placerade tjänsteperson. Ett samarbete som både vi och Trafikverket haft ett positivt utbyte av.

En utlokalisering av Trafikverkets handläggare kommer att på sikt försvåra och förmodligen omöjliggöra en rationell hantering av enskilda vägars underhåll. Vägsamfälligheternas kostnader täcks med 70 procent av statligt bidrag och resterande 30 procent täcks av kommunen.

Nu ser vi dock att det statliga anslaget riskerar att minska. Ansvar förskjuts då från stat till kommun. När regeringen påskiner att resurser tillförs landsbygden är det här i själva verket tvärtom.

Ytterligare bevis på att försvåra för medborgare och företag på landsbygden är höjda skatter på fordonsbränsle och kilometerskatt för lastbilar. Vi ser inte hur ökade skatter ger rätt förutsättningar för en levande landsbygd.

Vi moderater ser att när företagen och boende på landsbygden får större frihet att själva utvecklas kan det bli en positiv förändring.

Sänkta skatter, minskat regelkrångel, bättre infrastruktur och ett hållbart underhåll på enskilda vägar skapar inte bara tillväxt på landsbygden utan i hela Sverige.

Björn Svensson (M), Sofia Stynsberg (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

16 + tretton =