Fokus på ökade resultat och måluppfyllelse

Skoldebatten har ofta en gemensam nämnare när de oppositionella partierna höjer rösten, ”sjunkande skolresultat”. Det är beklagligt ur många perspektiv, dels för att det undergräver alla framsteg som görs, dels för att det kastar en oförtjänt skugga över en engagerad och driven lärarkår.

En yrkesgrupp som snarare är värda en eloge för det arbete de utför. Varje dag gör de ett ovärderligt arbete och inspirerar våra barn och ungdomar till att våga och vilja utvecklas.

Blågröna Växjö är givetvis inte nöjda med resultaten i de senaste skolrankingarna. Men resultaten är värda att nyanseras, det finns flertalet positiva områden för den lokala utvecklingen i Växjö kommun. Vi ser resultat på en rad områden och ser även att skillnaden mellan vikande resultat och framgång ofta är små i det enskilda fallet. Därför behöver vi fortsätta tro och satsa på det som fungerar och utveckla det som kan bli bättre. Det fortsatta arbetet för höjda kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse i skolan innebär att:

• Vi förstärker och fortsätter satsningen på den redan påbörjade insatsen ”resultaten i fokus i grundskolan” som förväntas ge effekt för kunskapsresultaten i åk 7 – 9 under 2018.

• Nya inriktningar; yrkesspår och teknikspår införs på språkintroduktionen för att öka möjligheterna till arbetet och fortsatta studier för nyanlända elever på gymnasienivå.

• Vi gör ytterligare en förstärkning av Ungas fria tid. Det innebär en ökad möjlighet för elever på mellanstadiet att även få goda lärmiljöer på fritiden, något som förstärker motivationen för skolarbetet och bidrar till en ökad jämlikhet.

Blågröna Växjö står fast vid att vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Därför fortsätter vi ett ihärdigt förbättringsarbete med tillförsikten och vetskapen om åtgärder som sätts in i dag inte syns i morgondagens resultat, utan åren därpå. 2018 är året då resultaten av de första åtgärderna som vidtogs för att vända trenden kommer att synas i statistiken. Vi är vid gott mod och har tillförsikt om att resultaten kommer att vända.

Pernilla Tornéus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson (C), Magnus Folcker (MP), Olle Sandahl (KD)…Utbildningsnämnden, Blågröna Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

15 + tolv =