Fler seniorlägenheter i Växjö

– Fullt tillgängliga lägenheter som äldre kan få tillgång till via bostadskön är en bristvara i Växjö kommun och det vill vi förändra genom denna skrivelse, det säger Ulf Hedin som idag lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om fler seniorlägenheter i Växjö.

Seniorlägenheter är lägenheter med full tillgänglighet, med närhet till diverse servicefunktioner och som i första hand upplåts till personer som uppnått en viss ålder (i Växjö är denna ålder satt till 70 år). I vår kommun är dessa lägenheter en bristvara. Till stor del beror det på att vi har en generell bostadsbrist i Växjö, men vi menar också att antalet lägenheter som är klassade som seniorlägenheter är litet i förhållande till hur många lägenheter som är fullt tillgängliga. Vi vill nu försöka ändra på detta genom att tillskapa flera seniorlägenheter.

Vi har sedan tidigare gett bostadsbolagen i uppdrag att tillgänglighetsmärka alla lägenheter i allmännyttan. Utifrån detta underlag skulle de fullt tillgängliga lägenheter som ligger inom en viss radie från något av våra särskilda boenden klassas som seniorlägenheter, vilket skulle innebära en väsentlig ökning av antalet seniorlägenheter. När dessa lägenheter blir lediga skulle de läggas ut på Boplats som seniorlägenhet. Precis som vanligt erbjuds då lägenheten till de som söker just en seniorlägenhet först och därefter vidare till den reguljära kön om intresse saknas.

– Denna fråga har lyfts från flera olika håll och pensionärsorganisationerna har särskilt uppmärksammat bristen på seniorlägenheter, vi i Blågröna har lyssnat och tagit till oss och lämnar nu förslag till kommunstyrelsen om att bostadsbolagen ska klassa fler lägenheter som seniorlägenheter och släppa dessa på den kommunala bostadskön Boplats, avslutar Ulf Hedin.

– Skrivelsen om Fler seniorlägenheter i Växjö

För mer information:
Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden, 073-368 7050

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

10 + 9 =