Fler familjehem och en trygg omstart för alla Växjöbor

– Barn och unga behöver växa upp i miljöer som väcker hopp och livsdrömmar. Satsningen på att rekrytera fler familjehem är därför särskilt viktig för att ge alla barn och unga möjligheten till en trygg start i livet. Den särskilda satsningen på att bryta utanförskapet för utrikesfödda kvinnor, som idag står långt ifrån arbetsmarknaden är betydelsefull för att skapa ett mer jämställt och inkluderande Växjö, säger Pernilla Tornéus, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Verksamhetsåret 2022 får ett tydligt fokus på en trygg omstart för att fortsätta bygga ett starkt Växjö efter pandemin. Förberedande insatser är internbudgetens viktigaste insatser, där vi ser ett behov av att rekrytera fler familjehem för att fler barn och unga får en trygg start i livet. Barnens bästa i Kronoberg fortsätter vara en viktig samverkansform för Växjös fortsatta förebyggande arbete. Insatserna med att bryta utanförskapet för utrikesfödda kvinnor förstärks och satsningen på Växjölöftet Ung fortsätter.
Blågröna Växjös fokus på förberedande och tidiga insatser är en av budgetens viktigaste komponenter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

ett + arton =