Fler bostäder, eller inga alls?

Det nya stads- och stationshuset är resultatet av en tydlig blågrön vision. Tack vare denna unika lösning tillsammans med Jernhusen, löser vi flera utmaningar och behov på en gång! Nytt stadshus tillsammans med ett nytt stationshus och inte minst möjligheten till cirka 250 nya lägenheter mitt i centrum när det nuvarande kommunhuset omvandlas till bostäder. I detta projekt uppstår en unik möjlighet att skapa lösningar på flera av våra utmaningar för Växjös stadsutveckling.

Det råder fortfarande stor brist på bostäder och hög efterfrågan på centrala boenden. Därför har denna komponent varit central i visionen om ett nytt stadshus och i de beslut som rör utvecklingen av vårt framtida stationsområde. Helhetsbilden för Växjö måste fungera; bostäder, mervärdet för Växjöbor, besökare och en modern arbetsmiljö för våra medarbetare. Blågröna Växjö tar stort ansvar för helhetsutvecklingen av centrum och bostadsmarknaden.

Därför avser vi fullfölja planerna på att omvandla nuvarande kommunhus till nya bostäder. Det gör vi tydligt i den nya detaljplanen för det nuvarande kommunhuset, som öppnar upp för bostäder i stället för kontor. Detta är en nödvändig förändring om vi ska kunna uppnå vår vision, om att utveckla en ny modern kontorslösning i ett nytt stadshushus och skapa attraktiva arbetsplatser för alla anställda. Detta är inte möjligt i det nuvarande kommunhuset.

Stads- och stationshusprojektet möjliggör inte bara för privata entreprenörer att vara med och utveckla staden, utan den unika lösningen har genom ett bra beslutsunderlag gett våra medarbetare och Växjöbor en innovativ stationslösning, en hållbar arbetsplats och en attraktiv stadsutveckling för framtidens Växjö. Vårt förslag ger sammantaget en kraftig injektion till de verksamheter som redan finns i centrum. En levande och attraktiv stadskärna är av största vikt i vår växande kommun.

Blågröna Växjö beskriver och står för ett hållbart samhällsbyggande där kreativitet och innovation är centralt. Vi vill understryka att vår vision alltid utgått ifrån helheten för hur vi vill utveckla centrum. Vi ställer oss däremot frågande till: vad vill Socialdemokraterna? Hur ska ni få till fler bostäder i centrum? Hur ska stationsområdet kunna utvecklas om vi inte fullföljer planerna med Jernhusen? Anser (S) att nuvarande resecentrum kommer att vara tillfyllest även för en kommun med 100 000 invånare? Kan Socialdemokraterna komma med några konkreta förslag eller ska gnället och ifrågasättandet bara fortsätta? Var finns den S-märkta visionen, eller är det som vanligt en visionslös oppositionspolitik som endast bullrar för att något måste man alltid vara emot?

Catharina Winberg (M) och Nils Fransson (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 − sjutton =